Uitstel extramuralisering ZZP 3 met 1 jaar definitief

op .

 


ActiZ is blij dat de Tweede Kamer instemt met het voorstel van de staatssecretaris om de extramuralisering van ZZP 3 een jaar uit te stellen. Voor het kerstreces van de Kamer zal zij on der meer met ActiZ, de woningcorporaties, gemeenten en cliëntenorganisaties een concreet actieplan uitwerken voor het zorgvuldig extramuraliseren van ZZP 3 per 1 januari 2014.

ActiZ is blij dat de Tweede Kamer instemt met het voorstel van de staatssecretaris om de extramuralisering van ZZP 3 een jaar uit te stellen. Voor het kerstreces van de Kamer zal zij on der meer met ActiZ, de woningcorporaties, gemeenten en cliëntenorganisaties een concreet actieplan uitwerken voor het zorgvuldig extramuraliseren van ZZP 3 per 1 januari 2014.Wegnemen knelpunten extramuralisering ZZP-3

ActiZ heeft eind augustus met de staatssecretaris gesproken over de knelpunten die zorgaanbieders tegenkomen bij het versneld extramuraliseren van - met name - ZZP-3. Cliëntenorganisaties, gemeenten en woningcorporaties hebben soortgelijke knelpunten aangedragen. Dit heeft ertoe geleid dat het kabinet heeft besloten om per 2013 alleen ZZP’s 1 en 2 te extramuraliseren en voor ZZP 3 nog een jaar extra voorbereidingstijd te nemen. De Kamer heeft de staatssecretaris tijdens het Algemeen Overleg over extramuralisering op woensdag 10 oktober verzocht met alle veldpartijen nog voor de kerst een concreet plan van aanpak te maken om de knelpunten voor extramuralisering van ZZP 3 per 2014 weg te nemen.Het oplossen van álle knelpunten in slechts 1 jaar is wellicht niet haalbaar, maar dit extra jaar moet echter wel ten volle worden benut om de belangrijkste knelpunten weg te nemen. Omdat een ruime meerderheid van de Tweede Kamer deze extramuralisering sowieso wil laten plaatsvinden, zal van uitstel in dit geval zeker geen afstel komen. Dus is het verstandig om ook de haken en ogen aan toekomstige extramuralisering van ZZP 4 mee te nemen. De kans is namelijk groot dat de PVDA en de VVD hierover concrete afspraken maken in het nieuwe regeerakkoord.ZZP 3 wél contracteren voor 2013

Het besluit om voor extramuralisering van ZZP 3 een jaar extra invoeringstijd te nemen, betekent voor de contractering van 2013 dat er nog wél gecontracteerd mag worden voor ZZP 3. Dit gebeurt nu echter niet in alle gevallen. ActiZ zal er bij de staatssecretaris op aandringen dat zij de zorgkantoren zo spoedig mogelijk deze wijziging in de contractering laat doorvoeren.Bron: ActiZ