Onderhandelingsresultaat nieuwe cao kinderopvang

op .

Er is een onderhandelingsresultaat bereikt voor een nieuwe cao kinderopvang.

Er is een onderhandelingsresultaat bereikt voor een nieuwe cao kinderopvang. Dit resultaat wordt binnenkort neutraal aan de vakbondsleden voorgelegd via een ledenraadpleging. Gedurende de looptijd van twee jaar krijgen kinderopvangmedewerkers tweemaal een loonsverhoging en een eenmalige uitkering. Bekijk alle wijzigingen ten opzichte van de huidige cao.

 


Salaris • Gedurende de looptijd van twee jaar krijgen kinderopvangmedewerkers 2 procent op 1 december 2012 en 1 procent op 1 januari 2013,

 • en op 1 juli 2013 een eenmalige uitkering van 300 euro naar rato van het dienstverband.

   


Werktijden • Artikel 3.4 cao: min max contract wordt op maandbasis bepaald in plaats van op weekbasis en verruimd naar 0-60 uur.

 • Artikel 4.3.2: de afwijking van 1/9 boven de 18 uur wordt ook 1/4 net als onder de 18 uur en tevens op maandbasis. Dus als je 120 uur werkt op maandbasis mag hiervan een kwart afgeweken worden, dus: tussen 90 en 150 uur. Uiteraard kom je aan het einde van het jaar op 0 uit.

 • Artikel 4.2.2 het rooster wordt tenminste 2 kalenderweken van tevoren bekend gemaakt in plaats van 10 etmalen.


Overige • Vitaliteitsbudget 0,4 procent was levensloop;

 • Inzet BBL in deze cao beter geregeld bijvoorbeeld dat BBL-er niet 100 procent inzetbaar is in 1e jaar;

 • Incidentele inzet van Bol beter geregeld;

 • Wga premie door werkgever betaald;

 • Informatiemateriaal over eindejaarsuitkering;

 • Vakbondscontributie fiscaal aftrekken mogelijk maken;

 • 100 wajongers in dienst (in de overhead/kantoor);

 • Afspraken over kwaliteit en ethiek;

 • Onderzoek naar stagevergoeding


Hervat

In maart dit jaar bereikte de branchevereniging en vakbonden al een onderhandelaarsakkoord. Dit is toen door de werkgevers afgewezen. Na een periode van stilte zijn de gesprekken onlangs hervat.

 


Bron: Bonden