Aanbieders verliezen fors omzet door scheiden wonen en zorg

op .

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft berekend dat een kwart van de AWBZ-instellingen in 2013 vijf procent van de omzet gaat verliezen vanwege het scheiden van wonen en zorg.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft berekend dat een kwart van de AWBZ-instellingen in 2013 vijf procent van de omzet gaat verliezen vanwege het scheiden van wonen en zorg. In 2014 zullen zelfs een op de drie instellingen de inkomsten zien dalen met tien procent.
Door de invoering van het scheiden van wonen en zorg volgend jaar zullen instellingen voor intramurale zorg minder klanten krijgen. Uit een recent advies van de NZa aan het ministerie van VWS blijkt wat hiervan de financiële gevolgen zullen zijn voor deze zorginstellingen. De NZa voorziet dat instellingen die geen alternatieve vormen van inkomsten kunnen aanboren vijf procent van de omzet verliezen in 2013. Gemiddeld komt dit neer op 7,5 miljoen euro per instelling. Dit effect zal in 2014 alleen maar sterker worden. Vooral kleine aanbieders zullen hier meer onder te lijden hebben dan grote instellingen. Als instellingen niet in staat zijn ook thuiszorg te bieden, komen zij waarschijnlijk in de gevarenzone. Met het verplaatsen van zorg uit de instelling naar de thuissituatie hoopt staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten (VWS) in 2013 100 miljoen euro op de contracteerruimte te kunnen besparen.
Bron: Zorgvisie