Eigen bijdrage ggz van tafel

op .

Vandaag werd in een persconferentie van VVD-leider Rutte en PvdA-fractievoorzitter Samsom bekend dat de eenzijdige eigen bijdrage voor de ggz, ook voor verblijf, vanaf 2013 van de baan is.

Op 1 oktober werd in een persconferentie van VVD-leider Rutte en PvdA-fractievoorzitter Samsom bekend dat de eenzijdige eigen bijdrage voor de ggz, ook voor verblijf, vanaf 2013 van de baan is. Samsom zei dat de partijen er in geslaagd zijn enkele maatregelen uit het vorige kabinet, die niet zo verstandig bleken, nu terug te draaien.

Dit is uiteraard heel goed nieuws en maakt duidelijk dat de krachtige, duidelijke en eensgezinde lobby vanuit de ggz-sector en een aantal belangrijke stakeholders geslaagd is.
Het schrappen van de eigen bijdrage maakt onderdeel uit van de begrotingsbesprekingen voor 2013. Voor deze maatregel is nu al een ruime meerderheid in de Kamer. Deze week zullen de fracties in de Tweede Kamer de begroting bespreken in de Algemene Beschouwingen.

 


Bron: GGZ