Uitvoering Wmo nog steeds 'op weg'

op .

De samenwerking tussen professionals uit verschillende sectoren kan verbeteren. Dat geldt ook voor de samenwerking met burgerorganisaties.

De samenwerking tussen professionals uit verschillende sectoren kan verbeteren. Dat geldt ook voor de samenwerking met burgerorganisaties. Uit het Wmo trendrapport van kennisorganisatie Movisie wordt duidelijk dat uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning middelmatig is.
Winst valt vooral te boeken op de samenwerking met organisaties uit andere sectoren en samenwerking met burgerverbanden, zoals wijk- en wmo raden. Wel is de samenwerking tussen professionele organisaties binnen hetzelfde domein de afgelopen twee jaar sterk toegenomen. Verbindingen tussen welzijn, zorg, wonen, gezondheid, onderwijs, opvoedingsondersteuning en arbeid lijken nog schaars te zijn. Dat concludeert kenniscentrum Movisie in het nieuwe Wmo-trendrapport 2012.

 


Ervaringen

Aan het trendonderzoek hebben 365 organisaties meegedaan. Speciale aandacht lag op ervaring met het programma Welzijn Nieuwe Stijl (WNS) en naar de uitvoering van de Wmo op het platteland. Movisie doet sinds 2007 elke twee jaar onderzoek naar de ervaringen van organisaties die een rol vervullen in de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning.

 


Gemiddeld een 6

De deelnemers aan het onderzoek zijn nog steeds niet erg positief over de uitvoering van de Wmo: de gemiddelde waardering is een 6. ‘Sinds 2008 is de waardering voor de wet weliswaar gestegen, maar de uitvoeringsorganisaties lijken niet echt warm te lopen voor de uitdagingen die de wet stelt,’ aldus Movisie. Volgens het kenniscentrum lijkt Welzijn Nieuwe Stijl wel te zijn geland bij welzijnsorganisaties en andere professionele aanbieders: 'Ze maken de omslag naar vormen van ondersteuning waarin wordt aangesloten bij de wensen, behoeften en mogelijkheden van de doelgroep, van klanten, van cliënten.'

 


Burgers

De verbindingen tussen sectoren zoals welzijn, zorg, wonen zijn echter nog schaars. Ook de samenwerking met burgers en burgerverbanden kan beter volgens het kenniscentrum: ‘Burgers worden weliswaar steeds meer betrokken en denken mee. Uitvoeringstaken van professionele organisaties lijken echter nog niet te worden overgedragen aan vrijwilligersorganisaties of andere burgerverbanden.’

 


Bron: Zorgvisie