Maatwerk is de oplossing om ouderenzorg betaalbaar te houden

op .

Een fundamentele organisatiewijziging van de langdurige zorg is noodzakelijk om de zorg voor ouderen toegankelijk en betaalbaar te houden. ActiZ doet daarvoor een aanbod aan de politiek en de samenleving in een Deltaplan Ouderenzorg.

Een fundamentele organisatiewijziging van de langdurige zorg is noodzakelijk om de zorg voor ouderen toegankelijk en betaalbaar te houden. ActiZ doet daarvoor een aanbod aan de politiek en de samenleving in een Deltaplan Ouderenzorg. De oplossing is maatwerk voor individuele cliënten en een afbraak van de bureaucratie in de branche. Om op die manier de kosten voor de ouderenzorg in 2017 met € 1,2 miljard per jaar te verminderen.Het Centraal Planbureau (CPB) raamt voor de komende jaren een demografische groei van 4% per jaar (exclusief inflatie), wat een evenredige budgetgroei voor de ouderenzorg betekent. ActiZ heeft berekend dat een besparing van € 145 miljoen in 2013, oplopend tot € 1,2 miljard in 2017 in de ouderenzorg mogelijk is. Hiermee wordt de verwachte jaarlijkse kostengroei van 4,0% (exclusief inflatie) gedempt tot 2,0% in 2017.Afspraken

Om dit te kunnen realiseren, wil ActiZ duidelijke afspraken met het nieuwe kabinet maken over deze kostenbeheersingsmaatregel en de daarbij behorende voorwaarden. Gelet op het belang en het aandeel van de ouderenzorg (2/3 van de AWBZ-kosten) vinden wij een convenant met de overheid, cliëntenorganisaties, zorgverzekeraars en gemeenten over dit Deltaplan Ouderenzorg dan ook niet meer dan logisch.

ActiZ geeft hiermee invulling aan een breed gedragen opvatting (waaronder het zojuist gepubliceerde SER-advies en de Agenda voor de zorg), dat vooral de AWBZ ingrijpend hervormd moet worden.Uitgangspunten Deltaplan

Om dit Deltaplan Ouderenzorg te realiseren, stelt ActiZ de volgende uitgangspunten:

1. de bestedingsmacht ligt bij de cliënt;

2. de cliënt maakt met de zorgaanbieder afspraken over de te leveren zorg die de cliënt echt nodig heeft;

3. het is van cruciaal belang dat de overheid alle overbodige regels schrapt, waardoor de zorgorganisaties flexibeler en efficiënter kunnen werken.

Agenda voor de zorg en SER-advies

Bovenstaand aanbod van ActiZ aan de politiek en samenleving is helemaal in lijn met de Agenda voor de zorg die vandaag is verschenen. De Agenda voor de zorg is een gezamenlijk initiatief van vertegenwoordigers van consumenten, cliënten, zorgaanbieders, zorgverleners en zorgverzekeraars. Zij doen gezamenlijk een aanbod aan het nieuwe kabinet om de zorg verder te verbeteren en daardoor een belangrijke bijdrage te leveren aan de beheersing van de zorguitgaven. De Agenda bevat voorstellen rond negen thema’s, waarbij de kracht ligt in een integrale aanpak van de gezondheidsproblematiek over sectoren heen. Ook het dit weekend gepubliceerde SER-advies stelt de hervorming van de AWBZ voor, waarin voor met name de ouderenzorg ingrijpende veranderingen worden aangegeven.Bron: ActiZ