'Thuisbevalling in gevaar'

op .

De thuisbevalling in Nederland is in gevaar. Momenteel bevalt nog ongeveer 20 procent van de vrouwen thuis, in de jaren 90 was dat nog 35 procent.

De thuisbevalling in Nederland is in gevaar. Momenteel bevalt nog ongeveer 20 procent van de vrouwen thuis, in de jaren 90 was dat nog 35 procent. Als dat aantal verder afneemt, kunnen vrouwen er straks niet meer voor kiezen om thuis te bevallen. Dat vreest Rafael van Crimpen, verloskundige en directeur van de Academie Verloskunde in Maastricht.

 “Komt het percentage van vrouwen dat ervoor kiest om thuis te bevallen onder de 10 procent, dat verliezen de verloskundigen hun expertise. Als verloskundige moet je voldoende ervaring hebben met thuisbevallingen om ze goed en veilig te kunnen begeleiden. Hoe minder vrouwen thuis bevallen, hoe minder vaak verloskundigen een dergelijke bevalling kunnen begeleiden”, legt Van Crimpen uit.


Keuzevrijheid

De verloskundige benadrukt dat ze het belangrijk vindt dat vrouwen zelf kunnen kiezen waar ze bevallen: thuis of in het ziekenhuis. “Maar ik ben bang dat die keuzevrijheid er niet meer is over 10 jaar en dat iedereen dan in het ziekenhuis moet bevallen. Dat zou heel jammer zijn.”


Veiligheid

Veel vrouwen kiezen voor een ziekenhuisbevalling omdat ze denken dat dat veiliger is. Maar dat is niet perse zo, volgens Van Crimpen. “De kans op een ingreep als je in het ziekenhuis bevalt is veel groter. Door de sluiting van kleine ziekenhuizen worden verloskamers steeds drukker. Bekend is dat waar tijdsdruk ontstaat, er sneller ingegrepen wordt. Dat kan bijvoorbeeld door de vliezen te breken, een knip te zetten of de vacuümpomp te gebruiken. Ook is de kans op infecties groter in het ziekenhuis. Dit alles vertraagt het herstel van de kraamvrouw.”


Eerste kind

Overigens is de kans dat een vrouw die thuis wil bevallen van haar eerste kind, tijdens die bevalling toch naar het ziekenhuis moet, 49 procent. Bij tweede en latere kinderen is dat nog maar 13,5 procent. “Ook blijkt uit onderzoek van TNO dat vrouwen die het thuis doen, over het algemeen tevredener terugkijken op hun bevalling dan vrouwen die hun kind in het ziekenhuis op de wereld zetten”, concludeert Van Crimpen.


Sterftecijfer

Over de bewering dat het relatief hoge sterftecijfer onder pasgeborenen in Nederland samenhangt met de thuisbevalling kan Van Crimpen zich opwinden. “In Nederland hebben we de traditie van thuisbevallen en hebben we een relatief hoog sterftecijfer rond de geboorte. Maar dat wil niet zeggen dat die twee met elkaar te maken hebben. Dat sterftecijfer wordt vooral veroorzaakt door te vroeg geboren baby's, te kleine kinderen of afwijkingen. Het is gelukkig ook zo dat het aantal kindjes dat in Nederland rond de geboorte overlijdt, steeds kleiner wordt.”


Bron: Skipr