Operatieteams leven regels onvoldoende na

op .

Sinds 2007 is het aantal wondinfecties na operaties niet gedaald, terwijl dat wel had gemoeten.

Sinds 2007 is het aantal wondinfecties na operaties niet gedaald, terwijl dat wel had gemoeten. Slechts bij tien procent van de operaties houdt het operatieteam zich aan de voorgeschreven richtlijnen, terwijl dat dit jaar al voor negentig procent van de operaties had moeten gelden.

Dit constateert het vms-expertteam ‘wondinfecties na een operatie’.
De doelstellingen waren anders, toen voormalig VWSminister Klink in 2007 met de zorgsector afsprak veiliger te gaan werken. Met als einddoel: een halvering van het aantal vermijdbare sterfgevallen in 2012. In het kielzog hiervan werden afspraken gemaakt om het aantal postoperatieve wondinfecties terug te dringen. In 2012 moest dit aantal voor alle ziekenhuizen zijn teruggebracht tot het niveau waarop een kwart van de ziekenhuizen in 2007 zich al bevond. Daarbij moesten de ziekenhuizen zich houden aan vier belangrijke interventies: het op tijd toedienen van preventieve antibiotica, minder ontharen van het operatiegebied, handhaven van de normale lichaamstemperatuur en beperken van het in- en uitlopen op de operatiekamer.
Evidence based

Het directe effect op het ontstaan van wondinfecties van de eerste drie maatregelen is evidence based. De vierde richtlijn is toegevoegd door het expertteam wondinfecties na een operatie, zegt lid van het expertteam Jan Wille: ‘Niet zozeer vanwege de verstoring van de luchtcondities, maar veel meer om de discipline te verbeteren. De discussie rond het in- en uitlopen draagt bij aan de noodzakelijke attitudeverandering.’

Pas als alle vier de maatregelen worden uitgevoerd rondom een operatie, telt deze voor de werkgroep mee als ‘veilige operatie’, zegt Wille.
Amphia Ziekenhuis en Rijnland Ziekenhuis

Het Amphia Ziekenhuis in Breda en het Rijnland Ziekenhuis in Leiderdorp halen de norm ook nog niet, maar wel bijna. Daar voldoet tachtig procent van de operaties aan de vier interventies. Beide ziekenhuizen boeken duidelijk resultaat: in het Rijnland ziekenhuis is het aantal postoperatieve wondinfecties al teruggebracht met vijftig procent, het Amphia heeft ruim dertig procent minder wondinfecties na operaties aan de dikke darm.

Een van de problemen is dat alles moet worden geregistreerd. ‘Ziekenhuispersoneel is registratiemoe’, weet Wille. Daarbij is de ict nog lang niet altijd goed ingericht en sluiten de verschillende systemen slecht op elkaar aan. Ook ontbreekt het nog aan draagvlak onder ziekenhuispersoneel , want niet iedereen gelooft dat de maatregelen effect hebben.


Doorgaan

Wille rekent erop dat de resultaten uit het Amphia en het Rijnland Ziekenhuis meer professionals over de streep trekken. Hij hoopt dat ziekenhuizen zich aan de richtlijnen blijven houden, ook nadat het veiligheids management project eind dit jaar is afgelopen: ‘Het levert echt een substantiële verbetering op als ziekenhuizen de maatregelen correct naleven. We moeten voorkomen dat we weer terugvallen naar de situatie van vijf jaar geleden.’


Bron: Zorgvisie