Taskforce voor veranderingen in opleiding ouderenzorg

op .

Opleidingen in het middelbare beroepsonderwijs zijn te verschillend en sluiten onvoldoende aan op de – toekomstige - praktijk in de ouderenzorg. Snelle aanpassingen zijn nodig, daarom moet een taskforce op nationaal niveau met voorstellen komen. Dat is de conclusie van onderzoekers van Maastricht University.

Opleidingen in het middelbare beroepsonderwijs zijn te verschillend en sluiten onvoldoende aan op de – toekomstige - praktijk in de ouderenzorg. Snelle aanpassingen zijn nodig, daarom moet een taskforce op nationaal niveau met voorstellen komen. Dat is de conclusie van onderzoekers van Maastricht University.
De aansluiting tussen onderwijs en praktijk van de ouderenzorg voor mbo-studenten Helpende en Verzorgende IG kan veel beter. Met het oog op de veranderingen in de zorg voor ouderen – extramuralisering, behoud van autonomie en kwaliteit van leven – moeten de taken van professionals in de zorg veranderen. Opleidingen in het mbo zijn daar nog niet op toegerust. Dat concluderen onderzoekers onder leiding van professor Jan Hamers van de Maastricht University.


Aanknopingspunten

Voor het onderzoek: “Ouderenzorg in het middelbaar beroepsonderwijs, een inventarisatie bij zorgopleidingen (niveau 2 en 3)” zijn gesprekken gevoerd met 19 docenten en coördinatoren, 32 studenten van 8 roc’s en 19 teammanagers van zorgorganisaties. Het onderzoek geeft geen ‘sluitend en representatief beeld’, aldus de onderzoekers, ‘maar biedt voldoende aanknopingspunten voor verbetering van het onderwijs gericht op de zorg voor ouderen.’


Concrete veranderingen

De toepassing van nieuwe kennis in de opleiding verloopt traag, ook omdat medewerkers in de opleidingen te weinig binding met de praktijk hebben. Tegelijkertijd zijn er belangrijke veranderingen in de ouderenzorg aan de gang. De onderzoekers pleiten er voor dat een taskforce op nationaal niveau voorstellen doet om de inhoud van de opleidingen meer aan te passen aan de – toekomstige - praktijk. ‘Het werk van de taskforce moet op korte termijn resulteren in implementatie van concrete veranderingen.’


Variatie

Opmerkelijk is dat er (te) veel variatie is in de invulling van ‘aard en omvang van geriatrie en gerontologie in de opleidingen’. De specifieke ouderenzorgthema ‘s in de opleiding hangt af van betrokkenheid van de opleiders. Met de toename van het aantal kwetsbare ouderen en de veranderde eisen die worden gesteld aan de zorg vragen om ‘snelle aanpassing van inhoud en vorm van de opleiding. Beter is de opleidingen meer gelijk te trekken en leermiddelen te standaardiseren, met aandacht voor ouderdomsziekten, de rol van familie, vrijwilligers en andere hulpverleners in de zorg,’ aldus de rapportage.


Imagoprobleem

Ondanks het nog steeds sluimerende imagoprobleem van de ouderenzorg en de nodige kritiek op veel stageafdelingen, bevatten deze twee aspecten volgens de onderzoekers wel de uitdaging om jongeren te enthousiasmeren voor de ouderenzorg: ‘Jongeren die op een uitdagende stageplaats terecht kwamen, vonden het zelfs “hip” om in deze sector te werken,’ aldus de onderzoekers. (Zorgvisie - Carolien Stam / foto: ANP Roos Koole)


Bron: Zorgvisie