Gemeente kiest weer voor alfahulp

op .

Twee van de negen gemeenten waar zorgorganisatie Sensire huishoudelijke hulp levert, hebben het contract met de aanbieder opgezegd.

Twee van de negen gemeenten waar zorgorganisatie Sensire huishoudelijke hulp levert, hebben het contract met de aanbieder opgezegd. Een van deze gemeenten gaat over op de inzet en bemiddeling van goedkope alfahulpen.

Gemeente Oude IJsselstreek heeft het contract met Sensire voor huishoudelijke hulp per 1 januari 2013 opgezegd. Eerder al zegde de gemeente Montferland het contract op. Het gaat in deze gemeenten om ongeveer 1.800 cliënten voor Sensire.


Alfabureau

Het nieuwe ‘alfabureau’ van gemeente Oude IJsselstreek bemiddelt tussen klant en zorgverlener. Zij brengen de relatie tot stand en regelen de administratieve kant daarvan. De gemeente heeft hiervoor gekozen omdat zo de huishoudelijke hulp goedkoper kan worden ingekocht. Gemeentewoordvoerder Nancy Hermsen: ‘De gemeente wil de kosten voor de huishoudelijke hulp in 2013 beperken en ziet mogelijkheden om dit te realiseren door middel van de inzet van alfahulpen. Op dit moment wordt overleg gepleegd met diverse partijen, waaronder Sensire, op welke manier dit geregeld kan worden. Uitgangspunt is dat de hulp gecontinueerd blijft.’


Sensire

Voor Sensire is de beleidswijziging van de gemeente slecht nieuws. ‘Ik vind het vooral vervelend voor de huishoudelijke hulpen’, zegt woordvoerder Thea Wassink van Sensire. ‘Eerst bemiddelden wij alfahulpen. Toen kwam in 2009 de wet-Bussemaker en hebben we een groot deel van de alfahulpen in dienst genomen. En dan gaat nu de gemeente zelf alfahulpen bemiddelen. Er wordt vanuit verschillende overheden veel met deze mensen geschoven.’


Huishoudelijek hulp

Volgens Wassink krijgt haar organisatie nu te maken met twee nadelige veranderingen. ‘Naast het feit dat gemeente Oude IJsselstreek overstapt op alfahulpen, is de indicatiestelling ook veranderd. Steeds meer mensen krijgen de indicatie voor de lichtere vorm van huishoudelijke hulp. Gecombineerd kunnen deze twee ontwikkelingen het moeilijk maken voor onze bedrijfsvoering. Gelukkig hebben we een flexibele organisatie en zitten we bij de gemeente aan tafel om te praten over oplossingen voor deze problemen.’ Wassink kan nog niets zeggen over eventuele personele gevolgen voor de huishoudelijke hulpen die Sensire in dienst heeft.


Wet-bussemaker

De inzet van een alfabureau door gemeenten is wettelijk toegestaan ondanks de wet-Bussemaker. Met deze wet uit 2009 heeft voormalig VWS-staatssecretaris Jet Bussemaker de Wmo zo aangepast dat cliënten alfahulpen kunnen weigeren en eisen dat er een vaste hulp over de vloer komt. Hiermee wilde Bussemaker de inzet van alfahulpen beperken. Die werden toen massaal ingezet om kosten te besparen. Met de beleidswijziging van Oude IJsselstreek lijkt de situatie van voor de wet-Bussemaker terug te keren.

Bron: Zorgvisie