Uitvoering cao afspraken bij Osira

op .

De bonden zijn blij dat er bij Osira Amstelring uitvoering wordt gegeven aan de afspraken gemaakt in de onlangs afgesloten sectorbrede cao VVT.

De bonden zijn blij dat er bij Osira Amstelring uitvoering wordt gegeven aan de afspraken gemaakt in de onlangs afgesloten sectorbrede cao VVT. Onder andere is afgesproken het recht op een achturige werkdag, dat er honderd fulltime medewerkers bijkomen en dat nieuwe en huidige medewerkers recht hebben op een vast contract.
Het gros van de afspraken was al verankerd in de intensiveringsmiddelen, in de cao VVT en in het nieuwe beleid van de organisatie, maar is nogmaals bevestigd. Osira meldt op haar website dat ook zonder de onlangs gevoerde acties deze kwaliteitsverbeteringen gerealiseerd zouden zijn.


Bron: Bonden