Anti-agressiebeleid, actieplan Veilig Werken

op .

Om agressie en geweld tegen zorgmedewerkers te verminderen, is voor individuele (jeugd)zorginstellingen de ondersteuningsregeling ‘Veilig werken in de zorg’ ingesteld.

Om agressie en geweld tegen zorgmedewerkers te verminderen, is voor individuele (jeugd)zorginstellingen de ondersteuningsregeling ‘Veilig werken in de zorg’ ingesteld. Met deze regeling kunnen instellingen een extra impuls geven aan de uitvoering van anti-agressiebeleid. Vanaf 1 september kan er een aanvraag worden ingediend.

Voor de ondersteuningsregeling is voor de periode 2012-2015 zorgbreed in totaal 4 miljoen euro beschikbaar gesteld. De ondersteuningsregeling is onderdeel van het branchebrede actieplan ‘Veilig werken in de zorg’, een initiatief van de gezamenlijke sociale partners in de zorg en drie ministeries: Volksgezondheid, Welzijn & Sport; Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Veiligheid & Justitie. Met de regeling worden individuele zorginstellingen, door het inzetten van externe deskundigen, in staat gesteld hun eigen integrale anti-agressiebeleid een extra impuls te geven. Per instelling gaat het om maximaal   € 10.000 (incl. btw).
Jaarlijks komen honderd instellingen in aanmerking voor de ondersteuningsregeling. Per zorgbranche gaat het om de volgende aantallen:

•    geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg: 15

•    gehandicaptenzorg: 18

•    jeugdzorg: 14

•    verpleeg- en verzorgingshuizen, thuis- en kraamzorg en jeugdgezondheidszorg: 33

•    algemene en academische ziekenhuizen, inclusief categorale instellingen en revalidatiecentra: 20

Het Centrum voor Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel (CAOP) voert de ondersteuningsregeling uit. Sociale partners in de zorg zien toe op de uitvoering van de regeling en brancheorganisaties kunnen nadere informatie verstrekken over de regeling.
Aanvraagprocedure

De ondersteuningsregeling is verdeeld over vier aanvraagperioden. De eerste periode loopt van 1 september tot en met 31 december 2012. De andere drie aanvraagperioden in de daaropvolgende jaren (vanaf 2013 tot en met 2015) lopen van januari tot en met oktober. Zorginstellingen kunnen vanaf 1 september een aanvraag indienen via het digitale formulier op vragenlijst.caop.nl.
Bron: GGZ Nederland