Aantal crisisopnames ggz toegenomen door eigen bijdrage

op .

Dit blijkt uit een onderzoek onder haar leden dat GGZ Nederland deze zomer heeft gedaan naar de gevolgen van de bezuinigingsmaatregelen in de ggz.

Dit blijkt uit een onderzoek onder haar leden dat GGZ Nederland deze zomer heeft gedaan naar de gevolgen van de bezuinigingsmaatregelen in de ggz. Een kwart van de respondenten ziet een toename van het aantal crisisopnamen.

In februari van dit jaar heeft GGZ Nederland voor de eerste maal een quick scan uitgezet onder haar leden. Langs deze weg wordt de vinger aan de pols gehouden om de actuele gevolgen van de bezuinigingsmaatregelen in beeld te krijgen. De quick scan bestaat uit 14 vragen die een viertal thema’s beslaan, waaronder de gevolgen van de eigen bijdrage en de effecten op het personeelsbestand. Onlangs hebben wij de quick scan herhaald. De resultaten bevestigen het eerdere beeld van de scan in het voorjaar.


Vraaguitval

Bijna twee derde van de respondenten geeft aan dat patiënten stoppen met de behandeling. Het gaat om ongeveer 6% van het totaal aantal patiënten. Eén van de respondenten heeft aangegeven dat op centrumniveau afnames zichtbaar zijn van 10% waarbij voor 50% de behandelaar het stopzetten onverantwoord vindt. Mogelijk is het toegenomen aantal crisisopnamen hiermee te verklaren.


Beschikbaarheid zorg

Ook blijkt dat de beschikbaarheid van de zorg afneemt. Minstens de helft van de respondenten geeft aan dat ze het zorgaanbod beperken of zelfs locaties sluiten. 41% Zegt de focus te verleggen

naar andere zorgvormen.


Arbeidsmarkt

In deze meting werd opnieuw bevestigd dat het aantal arbeidsplaatsen met ongeveer 5.000 FTE zal krimpen.


Bron: GGZ