Functiecreatie in de V&V

op .

In de komende tien maanden wordt binnen de Verpleging & Verzorging hard gewerkt aan een innovatieve wijze om de komende tekorten binnen de zorgsector op te lossen.

In de komende tien maanden wordt binnen de Verpleging & Verzorging hard gewerkt aan een innovatieve wijze om de komende tekorten binnen de zorgsector op te lossen. Het gaat om het project "Functiecreatie in de V&V" dat drie V&V-instellingen uitproberen. Het is een van de vele mogelijkheden die de sector momenteel onderzoekt om dit probleem op een adequate wijze aan te pakken. In dit geval is er sprake van het ‘mes laten snijden aan twee kanten’. Niet alleen worden de komende tekorten aangepakt, tegelijkertijd worden arbeidsmogelijkheden ontwikkeld voor mensen die nu buiten de reguliere arbeidsmarkt staan en die daarmee kansen krijgen om hiervan deel uit te gaan maken. In dit project gaat het om mensen uit de Sociale Werkvoorziening.


Naam

De naam van het project is: ‘Functiecreatie in de V&V’. Functiecreatie is het allesomvattende woord voor het anders inrichten van bedrijfsprocessen en het afsplitsen van taken, waardoor hoger geschoold personeel beter kan worden ingezet voor het werk waarvoor ze zijn opgeleid. Eenvoudige taken worden samengevoegd tot een of meerdere functies en opnieuw opgenomen in de werkprocessen. Deze functies zijn vervolgens geschikt voor werknemers die anders buiten het werkproces zouden vallen omdat ze niet in bestaande functies kunnen worden ingevoegd.
Initiatief

Het project is een initiatief van het arbeidsmarktfonds voor de verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg en het arbeidsmarktfonds voor de Sociale Werkvoorziening. Vanwege het belang voor werkgevers en werknemers zijn de sociale partners betrokken bij dit (ESF-)project: de werkgeversverenigingen ActiZ (VVT) en Cedris (Sociale Werkvoorziening) werken samen met FBZ, Abvakabo FNV, CNV Publieke zaak en NU’91.
Achtergrond en aanleiding project


De Verpleeg- en Verzorgingshuizen (V&V) worden de komende jaren geconfronteerd met een stijgende zorgvraag en toenemende krapte op de arbeidsmarkt, met name op niveau 3 en hoger. Naast het bevorderen van de instroom is het steeds belangrijker om medewerkers te behouden. Voor de sector Sociale Werkvoorziening (SW) is het van belang om medewerkers die niet aangewezen zijn op beschut werk, zo regulier mogelijk te laten werken. Zie hier een goede basis om samen te werken door nieuwe functies voor medewerkers met een SW-indicatie te creëren en de arbeidscapaciteiten en mogelijkheden van medewerkers in de V&V beter te benutten.Wat is functiecreatie?

Functiecreatie is het allesomvattende woord voor het anders inrichten van bedrijfsprocessen en het

afsplitsen van taken, waardoor hoger geschoold personeel beter kan worden ingezet voor het werk

waarvoor ze zijn opgeleid. Eenvoudige taken worden samengevoegd tot een of meerdere functies en

opnieuw opgenomen in de werkprocessen. Deze functies zijn vervolgens geschikt voor werknemers die anders buiten het werkproces zouden vallen omdat ze niet in bestaande functies kunnen worden

ingevoegd.Doel het project

Het doel van het gezamenlijk project is het vergroten van de duurzame inzetbaarheid van personeel in de sector V&V, door het bevorderen van sociale innovatie en het stimuleren van de arbeidsmobiliteit van medewerkers in de sector SW. Om dit doel te bereiken wordt de methodiek van functiecreatie uitgewerkt en getoetst in de sector V&V.

Verzorgenden en verpleegkundigen doen werkzaamheden waar ze eigenlijk te hoog voor zijn opgeleid en die ook door anderen gedaan kunnen worden. Als deze medewerkers zich kunnen richten op die werkzaamheden die de kern van het werk bevatten, verlaagt dat de werkdruk. Ze kunnen zich dan richten op hun eigenlijke taken, waardoor het werkplezier wordt verhoogd.
Functiecreatie is recent toegepast in een ziekenhuis. Op de verpleegafdelingen zijn functies gecreëerd op het niveau van helpende, die verantwoordelijk zijn voor de elementaire verzorgende en huishoudelijke taken. Het zijn functies die eerder niet bestonden en goed aansluiten bij de werkmogelijkheden van SWmedewerkers.

De verpleegkundigen hebben daardoor meer tijd om zich te richten op verpleegkundig

handelen en communicatie met patiënten. Gebleken is dat de kwaliteit van het werk van

verpleegkundigen en verzorgenden is verhoogd, doordat ze zich meer kunnen richten op hun kerntaken.

Ook is hun arbeidstevredenheid verhoogd doordat er meer beroep wordt gedaan op hun

kerncompetenties. Tegelijkertijd is er ruimte geschapen voor functies die een beroep doen op de

kerncompetenties van mensen met een SW-indicatie.De aanpak

In drie verpleeg- en/of verzorgingshuizen wordt, in samenwerking met het lokale SW-bedrijf en onder begeleiding van externe deskundigen de methodiek van functiecreatie toegepast en getest. Op basis van een analyse in de V&V- en SW-sector wordt daartoe een plan van aanpak ontwikkeld. In iedere pilot worden projectgroepen gevormd met stakeholders uit de V&V-instelling en SW-organisatie om het leervermogen te vergroten en de kans van slagen van de pilots te vergroten. Van belang is dat de interne en externe communicatie is georganiseerd om de invoering van de methodiek goed te laten plaatsvinden en de overdracht naar andere organisaties mogelijk te maken. Om de kennis en ervaring tussen de pilotinstellingen uit te wisselen en te verdiepen, wordt een kenniskring opgezet onder begeleiding van externe deskundigen. Deze komen vijf keer fysiek bij elkaar. Tijdens de uitvoering van de pilot wordt aandacht besteed aan het betrekken van medewerkers bij de analyses van bestaande werkzaamheden en de ontwikkeling van nieuwe functies. Dit is noodzakelijk om de pilot te doen slagen.
Op basis van het de ervaringen uit de drie pilots zowel voor de sector V&V als SW een handleiding

gemaakt om functiecreatie zelfstandig te kunnen invoeren.

Tenslotte vindt medio 2013 een slotconferentie van het totale project plaats.Voortgang

Mocht u geïnteresseerd zijn in de voortgang van dit project, kijk dan op www.aovvt.nl . Met regelmaat wordt u op de hoogte gehouden over de ontwikkelingen binnen het project en de uiteindelijke resultaten.

Wilt u meer informatie, dan kunt u terecht bij Marion van Swaay (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)*.

‘Functiecreatie in de V&V’ is een project van Stichting A+O VVT en Stichting SBCM. In Stichting A+O VVT werken de werkgeversorganisaties ActiZ en BTN samen met Abvakabo FNV, CNV Publieke Zaak, NU’91 en FBZ. In Stichting SBCM werken werkgeversorganisaties Cedris en VNG samen met Abvakabo FNV en CNV Publieke Zaak. Voor het project is subsidie verkregen van het Europees Sociaal Fonds.

Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst