Duurzaam werken in de VVT

op .

In de verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT) start in september een nieuw project 'duurzaam werken in de VVT 2.0.

In de verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT) start in september een nieuw project 'duurzaam werken in de VVT 2.0.De vraag naar zorg neemt toe en de vergrijzing stijgt. Dit vraag volgens de Stichting Arbeidsmarkt- en opleidingsbeleid in de VVT (A+O VVT) om duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Ook in de nieuwe CAO VVT zijn hierover afspraken gemaakt.Op 25 september wordt er in Utrecht een voorlichtingsbijeenkomst voor zorginstellingen gehouden over dit project.In stichting A+O VVT werken de werkgeversorganisaties ActiZ en BTN samen met FBZ (waaronder VHP-Zorg),  Abvakabo FNV, NU’91 en CNV PZ. Voor het project is subsidie verkregen van het Europees Sociaal Fonds.