Open Armen campagne VVT verder in 2013

op .

In de zorg word je met open armen ontvangen. Dat is het thema van de arbeidsmarktcampagne die begin 2010 door A+O VVT (stichting arbeidsmarkt en opleidingsbeleid) ontwikkeld is. Doel van de campagne is het vergroten van de bekendheid en het versterken van het imago van werken in verpleeg- en verzorgingshuizen, de thuiszorg en kraamzorg.

In de zorg word je met open armen ontvangen. Dat is het thema van de arbeidsmarktcampagne die begin 2010 door A+O VVT (stichting arbeidsmarkt en opleidingsbeleid) ontwikkeld is. Doel van de campagne is het vergroten van de bekendheid en het versterken van het imago van werken in verpleeg- en verzorgingshuizen, de thuiszorg en kraamzorg.De campagne heeft bewezen dat het de doelgroepen bereikt en enthousiasmeert. Scholieren worden bijvoorbeeld gestimuleerd om te kiezen voor een vervolgopleiding in de zorg.Er is besloten de campagne ook in 2013 voort te zetten. Doel is minimaal evenveel mensen te bereiken en te enthousiasmeren voor het werk in de VVT. Doel is ook werkgevers meer te betrekken bij de campagne.


Bron: A+O VVT