Nieuw project 'Duurzaam werken in de VVT 2.0' start in september

op .

Maak gebruik van dit aanbod en bepaal uw route naar duurzame inzetbaarheid!

Maak gebruik van dit aanbod en bepaal uw route naar duurzame inzetbaarheid!De vergrijzing van onze samenleving heeft op de sector Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg, Kraamzorg en Jeugdgezondheidszorg een stevig effect: de vraag naar zorg stijgt, het aantal ervaringsjaren van medewerkers in de zorg stijgt en door de hogere pensioenleeftijd stromen medewerkers later uit.Deze ontwikkelingen maken het bevorderen van de duurzame inzetbaarheid van alle medewerkers in de VVT van groot belang. Aantrekkelijk werk verbindt de medewerkers met de organisatie en de cliënten. Duurzaam inzetbare medewerkers maken het mogelijk dat zorgorganisaties kunnen inspelen op de voortdurend nieuwe eisen en omstandigheden.Om duurzaam werken te versterken kunnen zorgorganisaties deelnemen aan het project ‘Duurzaam Werken in de VVT 2.0’ van de Stichting Arbeidsmarkt- en Opleidingsbeleid in de VVT (afgekort A+O VVT ). In A+O VVT werken de sociale partners samen aan vernieuwende activiteiten en projecten op het terrein van arbeidsmarkt en opleidingen in de VVT-branche. In een dynamisch en interactief project worden de opbrengsten uit eerdere pilots over hetzelfde thema verzilverd en verder ontwikkeld. U, als zorgorganisatie, krijgt ondersteuning bij het ontwikkelen en uitvoeren van een eigen aanvliegroute naar duurzame inzetbaarheid en bij het versterken van de dialoog tussen leidinggevende en medewerker. Uit de evaluatie van de pilots blijkt dat daar de behoefte ligt. Overigens zullen sociale partners in het kader van de gemaakte CAO-afspraken de komende periode ook breder aandacht schenken aan duurzame inzetbaarheid.Lerend netwerk en denktank

Tijdens het project geven de deelnemende zorgorganisaties door middel van een ‘lerend netwerk’ en met behulp van een routekaart vorm en inhoud aan het personeelsbeleid voor de duurzame inzetbaarheid. Ook kunnen zorgorganisaties deelnemen aan de ‘Denktank Dialoog’.Meedoen aan het ‘lerend netwerk’ en de eigen route uitstippelen

Duurzaam werken zorgt ervoor dat medewerkers gezond, gemotiveerd, competent en productief kunnen blijven werken. De aanpak kan verschillen. Het gaat erom dat u een ‘aanvliegroute’ ontwikkelt die op dit moment bij uw organisatie past. De routekaart is een stappenplan om:

- het vertrekpunt van uw organisatie te bepalen;

- een bewuste keuze te maken voor uw ‘aanvliegroute’;

- deze ‘aanvliegroute’ op integrale en projectmatige wijze uit te voeren.

Door het zetten van deze stappen bewerkstelligt u een personeelsbeleid waarbij alle factoren die duurzame inzetbaarheid vergroten met elkaar in samenhang zijn gebracht.Met behulp van het ‘lerend netwerk’ zullen de deelnemers hun eigen route naar inzetbaarheid uitstippelen én uitvoeren. Samen met collega-zorgorganisaties gaat u nieuwe inzichten verwerven, elkaar inspireren en elkaars ideeën verrijken, en ook oplossingen vinden die in de praktijk goed werken. Hierbij worden bestaande en beproefde instrumenten van binnen en buiten de branche optimaal benut. Een procesbegeleider en expert op het gebied van duurzame inzetbaarheid begeleidt zes sessies, ergens in het midden van het land. Tussendoor is deze begeleider beschikbaar voor het geven van advies.

De routekaart komt aan het einde van het project (zomer 2013) beschikbaar voor de hele branche.

Meer informatie over het lerend netwerk.Meedoen aan de ‘Denktank Dialoog’

Duurzame inzetbaarheid verhogen is maatwerk leveren. Iedere medewerker is anders en wensen en behoeften kunnen per levensfase verschillen. Ook is een organisatie altijd in ontwikkeling. Van medewerkers vraagt zij om daarin mee te groeien. Een goede dialoog tussen leidinggevende en medewerkers is daarvoor essentieel. Om die dialoog te versterken start er een ‘Denktank Dialoog’. Ook hieraan kunnen zorgorganisaties deelnemen, ook als u al deelneemt aan het ‘Lerend netwerk’. De Denktank helpt een digitale toolbox te ontwikkelen en test instrumenten voor de dialoog tussen leidinggevenden en medewerkers. Naast opbrengsten uit eerdere pilots maakt de denktank gebruik van voorbeelden uit de VVT en andere sectoren.

Meer informatie over de Denktank Dialoog.Overige activiteiten

Het project ‘Duurzaam werken in de VVT 2.0’ behelst nog andere activiteiten. Zo komt er veel aandacht voor loopbaanontwikkeling als een belangrijk onderdeel van de inzetbaarheid. Dat uit zich in het in kaart brengen van de loopbaanpaden en het maken van een eenvoudige loopbaanscan. Bovendien vindt medio 2013 een slotconferentie van het totale project plaats.Op www.aovvt.nl kunt u alle informatie over ‘Duurzaam werken in de VVT 2.0’ vinden en de ontwikkelingen op dat terrein volgen.Bron: A+O VVT