Zorgsector groeit ook in 2013 door

op .

De zorgsector zal in 2013 met 3 procent groeien. Dat voorspelt ING Economisch Bureau in een kwartaalrapportage.

De zorgsector zal in 2013 met 3 procent groeien. Dat voorspelt ING Economisch Bureau in een kwartaalrapportage.

Dit jaar komt het groeipercentage naar verwachting van ING Economisch Bureau uit op 3,8 procent. In het eerste kwartaal van 2012 kwam de groei in de zorg nog uit op ruim 4 procent. Volgens ING Economisch Bureau betreft het hier vooral ouderenzorg. De groei zal in 2013 afvlakken doordat lichtere vormen van zorg aan huis worden geboden in plaats van in zorginstellingen, zo voorspelt ING Economisch Bureau.
Inzakken

Met groeicijfers van 3 procent en hoger is de zorg de enige sector die de afgelopen jaren is blijven groeien, waar vrijwel alle andere sectoren de afgelopen jaren zijn ingezakt. ING Economisch Bureau verwacht voor ondermeer de groothandel, industrie en transport in 2013 weer een lichte groei. De detailhandel, horeca en de bouw blijven daarentegen dit en volgende jaar nog onder druk staan. Dit geldt ook voor de sectoren onderwijs en overheid, die een verwachte krimp laten zien van ongeveer een half procent.
Big data

Gunstiger is het perspectief voor de zakelijke dienstverlening. Hoewel IT-dienstverleners en ontwikkelaars getroffen worden door afnemende bedrijfsinvesteringen en overheidsbezuinigingen, zijn er op het gebied van ‘big data’, ‘cloud computing’ en mobiel ook groeimogelijkheden. Deze digitale ontwikkelingen raken ook de gezondheidszorg.


Bron: Skipr