Mbo-verpleegkundige moet blijven!

op .

De vakbonden maken zich zorgen over het mogelijke verdwijnen van de mbo-verpleegkundige. In een brief aan minister Edith Schippers van VWS uiten zij hun kritiek op de door V&VN voorgestelde beroepenstructuur voor verpleegkundigen en verzorgenden.

De vakbonden maken zich zorgen over het mogelijke verdwijnen van de mbo-verpleegkundige. In een brief aan minister Edith Schippers van VWS uiten zij hun kritiek op de door V&VN voorgestelde beroepenstructuur voor verpleegkundigen en verzorgenden. De vakbonden willen zo snel mogelijk met de minister om de tafel om de profielen beter te laten aansluiten op de praktijk. 
V&VN  heeft de minister geadviseerd de opleiding mbo-verpleegkundige samen te voegen met die van de Verzorgende Individuele Gezondheidszorg (VIG) en om te zetten naar een 3-jarige mbo-opleiding tot zorgkundige. Momenteel heeft 80 procent van alle verpleegkundigen in Nederland een mbo-opleiding genoten. ,,De specifieke deskundigheid van de huidige mbo-verpleegkundige verdwijnt in de plannen van V&VN. Het lijkt er op dat de nieuwe beroepsprofielen zijn ontwikkeld zonder dat er onderzoek gedaan is naar de behoefte op de arbeidsmarkt’’, aldus de bonden.
De vakbonden betreuren dat zij totaal niet betrokken geweest zijn bij de ontwikkelingen van de concept beroepsprofielen die nu op tafel liggen. Zij stellen voor om in een stuurgroep, waarin werkgever, werknemers en beroepsbeoefenaars zitten, onder leiding van een onafhankelijke voorzitter, tot profielen te komen die beter aansluiten bij de praktijk.


Bron: Vakbonden