Verzuimpercentage ziekenhuizen goed ten opzichte van andere zorgsectoren

op .

Het verzuimpercentage van de ziekenhuizen is goed ten opzichte van andere zorgsectoren. De meldingsfrequentie in de ziekenhuisbranche ligt echter iets hoger dan in twee van de drie andere branches.

 

Het verzuimpercentage van de ziekenhuizen is goed ten opzichte van andere zorgsectoren. De meldingsfrequentie in de ziekenhuisbranche ligt echter iets hoger dan in twee van de drie andere branches.
Daling verzuim

Zorgbreed daalt het verzuim van het eerste kwartaal 2012 ten opzichte van dezelfde periode in 2011. Opvallend hierin is dat het verzuim van het tweede ziektejaar is gestegen. Dit betekent dat er meer medewerkers langer dan een jaar ziek zijn.
Deze trend is ook zichtbaar voor het verzuimpercentage in de ziekenhuisbranche. Ook hier laat het totale verzuimpercentage (over twee jaren) een daling zien van 5,24% in 2011-1 naar 4,99% in 2012-1. En het verzuimpercentage in het tweede ziektejaar stijgt licht in het eerste kwartaal van 2012 van 0,35% (2011-1) naar 0,41% (2012-1).


Ook de meldingsfrequentie en de gemiddelde verzuimduur laten in het eerste kwartaal van 2012 een daling zien ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2011.


Bron: StaZ