CAO VVT: wijzigingen voor kraamzorg

op .

De nieuwe CAO VVT 2012-2013 is een feit. Wat verandert er voor de Kraamzorg? Lees hieronder de specifieke punten voor de kraamzorg.

De nieuwe CAO VVT 2012-2013 is een feit. Wat verandert er voor de Kraamzorg? Lees hieronder de specifieke punten voor de kraamzorg.Aanpassing artikel 2.2 CAO-VVT voor contracten met kraamverzorgenden

De uitzondering op de hoofdregel van de Flexwet (artikel 7: 688a BW) voor kraamverzorgenden wordt geschrapt. Concreet betekent dit het verval van artikel 2.2 leden 2 t/m 10. Hiermee wordt het aangaan van meer dan drie kortdurende tijdelijke contracten en het gebruik van meer dan 31 dagen als tussenperiode verboden.

Aankondigingstermijn werktijden

De hoofdregel van artikel 5.1 lid 3 CAO-VVT inzake de aankondigingstermijn van de ‘te werken dagen’ wordt voor de kraamzorg op 14 dagen in plaats van de huidige termijn van 10 dagen gesteld. Ingangsdatum voor deze maatregel is 1 januari 2013.
Harmonisatie toeslagen onregelmatige dienst (exclusief Kraamzorg)

De toeslagen onregelmatige dienst worden geharmoniseerd per januari 2014. Dit houdt in dat voor de thuiszorg de regeling zoals nu geldt voor de V&V van toepassing wordt. Deze harmonisatie is dus niet van toepassing voor de kraamzorg. Dit blijft 40% toeslag op alle inconveniënte uren zoals in artikel 5.12 vermeld is.

Vergoeding wachtdiensten

De vergoeding (in geld en in tijd) van de wachtdiensten wordt als volgt verhoogd met 30%: 

1e deel met ingang van 1 januari 2013 met  10%

2e deel met ingang van 1 januari 2014 met  20%Reiskosten en dienstreizen

CAO-partijen voeren tijdens de looptijd van de CAO een onderzoek uit naar de mogelijkheden van een vereenvoudiging van de reiskostenregeling en de fiscale wijzigingen in het kader van de reiskosten. De huidige vergoeding voor dienstreizen is met nettobedragen in de CAO VVT opgenomen. In de actualiteit van mei 2012 was het nog niet duidelijk wat de overheid zou gaan besluiten over de onbelaste vergoeding dienstreizen. Daarom is dit punt niet gewijzigd.


Bron: vakbonden