Pijnlijk ingrijpen dreigt bij pensioenen zorg

op .

Het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) staat er zo slecht voor dat verplegers, verzorgers en welzijnsmedewerkers met hun werkgevers mogelijk meer premie moeten betalen voor hun oudedagsvoorziening.

Het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) staat er zo slecht voor dat verplegers, verzorgers en welzijnsmedewerkers met hun werkgevers mogelijk meer premie moeten betalen voor hun oudedagsvoorziening. Als dit niet genoeg is om de pensioenbuffers op orde te krijgen, dreigt ook nog een korting op de uitkering. Aan het einde van het tweede kwartaal noteerde PFZW een dekkingsgraad van 92 procent. Waarschijnlijk lukt het niet om de buffers aan het eind van dit jaar op 100 procent te krijgen, zoals het herstelplan van het fonds vereist.Directeur Peter Borgdorff van het op één na grootste pensioenfonds van Nederland heeft donderdag de waarschuwing voor de pijnlijke ingrepen naar buiten gebracht. ‘Naar werkgevers en werknemers zeggen we eigenlijk al: Houd rekening met verhoging van de pensioenpremie. Een tweede stap is, als de situatie nog onvoldoende is verbeterd, een korting op de rechten van zowel gepensioneerden als actieve werknemers die nog pensioen aan het opbouwen zijn.'Borgdorff vreest dat het premiepercentage met 2,5 procentpunt omhoog moet van 24,2 naar 26,7 procent. Deze lasten worden eerlijk (50/50 procent) verdeeld over werkgevers en werknemers, maar zullen volgens hem hard aankomen. ‘Voor werkgevers betekent het hogere loonkosten, terwijl in de zorg fors bezuinigd moet worden. Werknemers zullen koopkracht inleveren.' Over de hoogte van een eventuele korting van de pensioenuitkering durft de PFZW-directeur nog niet te speculeren.PFZW leek tot nu toe de dans van pijnlijke ingrepen te ontspringen. Ruim 100 andere fondsen waarschuwden al eerder voor dreigende kortingen op de uitkeringen begin volgend jaar. Maar de zeer lage rekenrente, waarmee de waarde van de pensioenbuffers worden beoordeeld, speelt nu ook PFZW parten.Volgens Borgdorff heeft zijn fonds een relatief jong deelnemersbestand met 1,15 miljoen werkenden in de zorg- en welzijnssector ten opzichte van 350.000 gepensioneerden. Vergeleken met fondsen waar de gemiddelde leeftijd van deelnemers hoger ligt en het actieve personeelsbestand niet toeneemt, heeft het PFZW nog een gunstige positie. Ook neemt het belegd vermogen nog steeds toe: van ruim 116 miljard euro in de eerste 3 maanden van dit jaar naar ruim 118 miljard in het tweede kwartaal.Dit mag allemaal niet baten, als de rekenrente zo laag blijft en de financieel-economische crisis aanhoudt. Volgens Borgdorff moet PFZW nu wel zijn verantwoordelijkheid nemen. Maar hij hoopt dat minister Henk Kamp (Sociale Zaken) de fondsen ook wat helpt door nog deze zomer rekenmethode van de rente aan te passen. Het is echter de vraag of Kamp dat doet.


Bron: Zorgmarkt