Verpleegkundigen willen meer waardering

op .

Ruim zeventig procent van de verpleegkundigen, verzorgenden en sociaal agogen vindt dat de aantrekkelijkheid van hun beroep kan verbeteren door meer waardering binnen de organisatie en verkleining van de afstand tussen top en werkvloer. Dat blijkt uit onderzoek van het NIVEL naar de aantrekkelijkheid van het beroep.

Ruim zeventig procent van de verpleegkundigen, verzorgenden en sociaal agogen vindt dat de aantrekkelijkheid van hun beroep kan verbeteren door meer waardering binnen de organisatie en verkleining van de afstand tussen top en werkvloer. Dat blijkt uit onderzoek van het NIVEL naar de aantrekkelijkheid van het beroep.

Meer waardering is al sinds 2001 één van de meest gewenste veranderingen, zo blijkt uit onderzoek binnen het Panel Verpleging & Verzorging van het NIVEL. Sinds 2001 volgt het NIVEL de veranderingen in het werk en de werkomstandigheden van verpleegkundigen, verzorgenden en sociaal agogen.
Feitelijke problemen

Volgens iets meer dan de helft van de panelleden is de top van de organisatie niet of nauwelijks op de hoogte van de feitelijke problemen op de werkvloer. Dit percentage is de laatste tien jaren stabiel gebleven. Een minderheid (47 procent) voelt zich voldoende gewaardeerd door de directie. De afstand tussen directie en werkvloer lijkt daarmee onveranderd groot. Verpleegkundigen, verzorgenden en sociaal agogen zijn betrokken werknemers. Sinds 2003 schommelt het aandeel dat zich in voldoende of sterke mate betrokken voelt bij de organisatie rond 82 procent. De rest voelt zich niet of nauwelijks betrokken.


Aantrekkelijk

Een andere factor die onlosmakelijk verbonden lijkt met de aantrekkelijkheid van het werken in de gezondheidszorg is de werkdruk. Meer handen aan het bed (75 procent), minder administratie (66 procent) en verlaging van de werkdruk (65 procent) zouden het werken voor veel zorgverleners aantrekkelijker maken. Verpleegkundigen, verzorgenden en sociaal agogen geven aan dat hun beroep (nog) aantrekkelijker wordt als het werk anders wordt georganiseerd.Bron: Zorgvisie