NZa adviseert vrije tarieven eerstelijns geboortezorg

op .

De NZa adviseert de tarieven voor de eerstelijns verloskunde en de kraamzorg met ingang van 1 januari 2014 vrij te geven. Dat staat in het advies van de NZa dat deze week naar de minister is gegaan. Ook stelt de NZa voor om te experimenteren met een integraal tarief voor de verloskundige keten. ActiZ staat achter de vrije tarieven. Ook is ActiZ blij dat de NZa adviseert om eerst te experimenteren met integrale tarieven.

De NZa adviseert de tarieven voor de eerstelijns verloskunde en de kraamzorg met ingang van 1 januari 2014 vrij te geven. Dat staat in het advies van de NZa dat deze week naar de minister is gegaan. Ook stelt de NZa voor om te experimenteren met een integraal tarief voor de verloskundige keten. ActiZ staat achter de vrije tarieven. Ook is ActiZ blij dat de NZa adviseert om eerst te experimenteren met integrale tarieven.De NZa acht de geboortezorg rijp voor liberalisering van de tarieven. De toegankelijkheid van de zorg, betaalbaarheid en kwaliteit zijn voldoende geborgd volgens de NZa. ActiZ is blij met dit advies, omdat zij meent dat vrije tarieven de kraamzorg kunnen ondersteunen. Dit maakt een betere beloning voor de kraamzorg mogelijk in tijden van schaarste op bijvoorbeeld de arbeidsmarkt of in een bepaalde regio. Daarnaast kunnen kraamzorgorganisaties dan financiële ruimte creëren voor specifieke investeringen worden gedaan die de kwaliteit van de kraamzorg ten goede komen.Integrale tarieven

De minister van VWS heeft de NZa gevraagd om te adviseren hoe de bekostiging van geboortezorg de onderlinge samenwerking in deze sector kan ondersteunen. Het idee van de minister was dat een integraal tarief voor de gehele geboortezorgketen, van verloskunde tot kraamzorg, de samenwerking in de geboortezorg zou bevorderen. Daarnaast zou het integrale tarief een aanzet moeten geven tot efficiëntere en doelmatigere zorg.

De NZa vindt dat de geboortezorg op dit moment nog niet klaar is voor een integraal tarief. De sector heeft meer tijd nodig om zich daarop voor te bereiden. Bovendien voorziet de NZa bij een integraal ketentarief mogelijke negatieve effecten, zoals beperkingen van keuzevrijheid voor de zwangere en de verzekeraar. Daarom adviseert de NZa dat aanbieders en verzekeraars gaan experimenteren met een ketentarief.Experiment

Ook ActiZ vindt dat een integraal tarief niet automatisch betekent dat de samenwerking in de geboortezorg zal verbeteren. ActiZ is daarom positief over het advies om eerst te experimenteren met een integraal tarief voor de geboortezorgketen. Daarin is het wel van belang dat de kraamzorg als volwaardig partner meedoet in het experiment. In haar visie op geboortezorg stelt ActiZ dat de cliënt centraal staat, vrije keuze moet hebben uit zorgaanbieders en voldoende kraamzorg kunnen afnemen. Daar moet de financiering op volgen.

In een experiment kunnen knelpunten worden geïdentificeerd en oplossingen daarvoor worden onderzocht. Of een integraal tarief het meest geschikte antwoord is, is de vraag.Bron: ActiZ