CAO VVT wél representatief

op .

De nieuwe CAO VVT (verzorging, verpleging, thuis- en kraamzorg) is wél representatief en er is draagvlak voor onder een meerderheid van de werknemers in de sector. Dat zeggen bonden in een reactie op de motie die de Tweede Kamer heeft aangenomen over het niet algemeen verbindend verklaren van de CAO VVT.

De nieuwe CAO VVT (verzorging, verpleging, thuis- en kraamzorg) is wél representatief en er is draagvlak voor onder een meerderheid van de werknemers in de sector. Dat zeggen bonden in een reactie op de motie die de Tweede Kamer heeft aangenomen over het niet algemeen verbindend verklaren van de CAO VVT."De motie is erg onverstandig", zeggen de bonden. "Als de CAO VVT niet algemeen verbindend verklaard wordt, geldt die dus niet voor werknemers die werken bij een organisatie die de CAO niet heeft ondertekend. Deze werkgever is niet aan de CAO gebonden, met alle gevolgen van dien voor de salarissen en arbeidsvoorwaarden voor de medewerkers. Bovendien is de CAO een afspraak tussen werkgevers en werknemers en gaat de Kamer er niet over. De minister van Sociale Zaken neemt de beslissing een CAO wel of niet algemeen verbindend te verklaren en dat is bij deze CAO niet anders."Draagvlak

Volgens de indieners van de motie is de CAO VVT niet representatief omdat de grootste vakbond in de sector, Abvakabo FNV, de CAO niet heeft ondertekend. In antwoord op vragen van Kamerleden van de SP en Groenlinks verwijst staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten van Volksgezondheid naar een onderzoek van CNV Publieke Zaak 'waar uit blijkt dat er draagvlak voor deze CAO is onder alle werknemers in de VVT-sector.'Onderzoek

CNV Publieke Zaak heeft een onafhankelijk en representatief onderzoek laten uitvoeren onder alle werknemers in de sector VVT. Uit dat onderzoek blijkt dat de werknemers massaal achter het CAO akkoord staan. En de leden van de drie bonden die de CAO wel hebben ondertekend, hebben ook ingestemd met het akkoord. "Er is dus wel degelijk draagvlak voor deze CAO VVT", zeggen de betrokken bonden. "9 op de 10 werknemers vindt de afgesproken loonsverhoging (2,2%) acceptabel. En de inhoudelijke afspraken worden ook positief ontvangen. Slechts 12% van de ondervraagden zegt tegen het akkoord te zijn."CAO ondertekend

De nieuwe CAO VVT is woensdag 4 juli (vandaag) door de werkgevers (ActiZ en BTN) en vakbonden (CNV Publieke Zaak, NU '91 en FBZ) ondertekend. De CAO VVT 2012-2013 is hiermee officieel een feit.Bron: Bonden