Cao-akkoord VVT ondertekend

op .

Woensdag 4 juli is de nieuwe CAO VVT ondertekend door de betrokken partijen: de vakbonden CNV Publieke Zaak, Nu’91, FBZ en de werkgeversorganisaties. AbvaKabo FNV ondertekend de Cao niet. 

Woensdag 4 juli is de nieuwe CAO VVT ondertekend door de betrokken partijen: de vakbonden CNV Publieke Zaak, Nu’91 en FBZ en de werkgeversorganisaties ActiZ en BTN. AbvaKabo FNV ondertekend de Cao niet. Dit betekent dat de 430.000 medewerkers in verpleeg- en verzorgingshuizen, kraamzorg, thuiszorg en jeugdgezondheidszorg een nieuwe cao hebben. Naast een loonontwikkeling van 2,2% zal de komende tijd gewerkt onder andere worden aan het gefaseerd afbouwen van de jeugdschalen, een actieprogramma duurzame inzetbaarheid, ook om de werkdruk in de branche te verminderen.Algemeen verbindend verklaren

Het feit dat de Tweede Kamer meent zich vandaag te moeten uitspreken over het algemeen verbindend verklaren van de cao vvt doet geen afbreuk aan de totstandkoming van de cao. Door de ondertekening vanmiddag van het cao-akkoord, is de nieuwe cao vvt een feit en worden gemaakte afspraken uitgevoerd.

De eerste salarisverhoging zal dan ook door de werkgevers al deze maand worden uitbetaald.Bron: ActiZ