Kamer frustreert cao VVT met motie

op .

De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen die de cao VVT (verzorging, verpleging, thuis- en kraamzorg) niet algemeen bindend moet verklaren.

De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen die de cao VVT (verzorging, verpleging, thuis- en kraamzorg) niet algemeen bindend moet verklaren. De motie is ingediend door de SP en GroenLinks.

De partijen vinden dat de cao niet representatief is omdat de grootste vakbond in de sector, Abvakabo FNV, de cao niet heeft ondertekend. Renske Leijten laat desgevraagd weten dat de cao pas algemeen verbindend verklaard kan worden als het algemeen belang gediend wordt. 'De Kamer vindt de ruzie over de cao tussen de partijen dus niet in het algemeen belang. Nu spannend wat regering gaat doen met motie', aldus Leijten.


Onverstandig

‘De motie is erg onverstandig’, vindt Aaldert Mellema, onderhandelaar CNV Publieke Zaak. ‘Als de cao VVT niet algemeen verbindend verklaard wordt, geldt die dus niet voor werknemers die werken bij een organisatie die de cao niet heeft ondertekend. Deze werkgever is niet aan de cao gebonden, met alle gevolgen van dien voor de arbeidsvoorwaarden voor de medewerkers. Bovendien is de cao een afspraak tussen werkgevers en werknemers en gaat de Kamer er niet over. De minister van Sociale Zaken neemt de beslissing een cao wel of niet algemeen verbindend te verklaren en dat is bij deze cao niet anders.’
De vakbond denkt dat de motie niet heel veel zin heeft en gaat er vooralsnog vanuit dat de minister de nieuwe cao zal ondertekenen. Zij refereren daarbij ook naar antwoorden van de staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten die in Kamervragen erkent dat er draagvlak is voor de nieuwe cao.
Gebruik van cao

De nieuwe cao VVT is vandaag ondertekend door werkgevers ActiZ en BTN en de vakbonden CNV Publieke Zaak, NU ’91 en FBZ. De leden van Actiz en BTN zijn gebonden aan het gebruiken van de nieuwe cao. Het algemeen verbindend verklaren zorgt ervoor dat ook de particuliere bureaus die geen lid zijn van ActiZ en BTN de cao moeten hanteren.