Vastbinden blijft onontkoombaar ondanks alle inspanningen

op .

De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) is het eens met staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten van VWS. Het zal niet mogelijk zijn om gehandicapte cliënten nooit meer vast te binden, maar het is het laatste redmiddel. VGN-voorzitter prof. dr. Heleen Dupuis: “Het is helaas niet anders dan dat er bij deze mensen situaties kunnen ontstaan waarbij fixatie als uiterste maatregel onontkoombaar is”.

De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) is het eens met staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten van VWS. Het zal niet mogelijk zijn om gehandicapte cliënten nooit meer vast te binden, maar het is het laatste redmiddel. VGN-voorzitter prof. dr. Heleen Dupuis: “Het is helaas niet anders dan dat er bij deze mensen situaties kunnen ontstaan waarbij fixatie als uiterste maatregel onontkoombaar is”.
De VGN-voorzitter reageert daarmee op rapport van de Denktank complexe zorg en het aangepaste Wetsvoorstel zorg en dwang dat de staatssecretaris zondagavond naar de Tweede Kamer stuurde. Zij benadrukt echter dat het in deze gevallen om zeer complexe zorgvragen gaat, waarop geen eenvoudig en eenduidig antwoord mogelijk is. Dat betekent in de praktijk dat het fixeren van cliënten soms niet te vermijden is, bijvoorbeeld als begeleiders of behandelaars gevaar lopen.Heleen Dupuis: “Men moet zich goed realiseren dat het hier om mensen gaat die zeer complex en gewelddadig gedrag kunnen vertonen. Ook al heb je goed personeel en voldoet de accommodatie aan alle eisen, dan nog kunnen er omstandigheden ontstaan dat vastbinden het enige redmiddel is. Dan is zo’n cliënt dusdanig onhandelbaar en gevaarlijk dat medewerkers echt gevaar lopen. Als instellingen mag je dat niet laten gebeuren, je hebt ook een verantwoordelijkheid ten opzichte van je werknemers. Het blijft een zeer lastig dilemma, dus we zijn blij dat de staatssecretaris ook ziet dat het soms onontkoombaar is”.Binnen de gehandicaptenzorg bestaat grote deskundigheid op dit punt, daarover kan en mag volgens Heleen Dupuis geen misverstand bestaan. De sector doet er alles aan om aan de voorwaarden te voldoen die aan de verzorging van deze complexe groep cliënten worden gesteld. Zo dienen de instellingen een duidelijke visie en een signaleringsplan te hebben op basis waarvan in voorkomende crisisgevallen wordt gehandeld. Personeel moet goed geschoold zijn en mag niet te veel of te vaak wisselen, en de woonomgeving dient op deze cliënten te zijn ingericht.VGN-voorzitter Heleen Dupuis: “Duidelijk is dat de kosten van een dergelijke behandeling hoog zijn. En dan nog kan het allemaal niet genoeg zijn. Ondanks alle beschikbare kennis, inzet en goede wil, zullen er helaas altijd gevallen blijven waarbij andere maatregelen moeten worden genomen dan we met elkaar zouden wensen”.


Brn: VGN