Buurtzorg Nederland biedt psychiatrische zorg aan huis

op .

Buurtzorg Nederland en MoleMann Mental Health zetten samen BuurtzorgT op. Cliënten van BuurtzorgT krijgen psychiatrische zorg, ondersteuning en begeleiding aan huis en in de wijk.

Buurtzorg Nederland en MoleMann Mental Health zetten samen BuurtzorgT op. Cliënten van BuurtzorgT krijgen psychiatrische zorg, ondersteuning en begeleiding aan huis en in de wijk.

In het najaar starten de teams van BuurtzorgT op een aantal plekken in Nederland, aldus een persbericht over het nieuwe initiatief van zorgondernemer Jos de Blok. ‘BuurtzorgT werkt efficiënter en goedkoper, en past goed binnen de nieuwe lijn van het ministerie van VWS’, schrijft De Blok in het bericht.


Wijkgerichte ggz

In de wijkgerichte aanpak van BuurtzorgT zal het netwerk van de cliënt meer betrokken worden. Om voor continuïteit te zorgen, krijgt iedere cliënt van BuurtzorgT een vertrouwenspersoon die hem/haar volgt. Of de cliënt nu thuis, opgenomen in een kliniek of elders is, de vaste begeleider blijft betrokken. ‘Wijkgericht betekent doorgaans dat behandelaars vanuit een grote GGZ-organisatie naar de wijken toegaan’, aldus De Blok. ‘BuurtzorgT doet het anders. Kleine teams van vaste medewerkers werken in de wijk zelf, dichtbij de cliënten. De behandelaars zijn professionals met brede kennis van begeleiden en behandelen. Elk team heeft een vaste psychiater. De medewerkers zijn direct bereikbaar voor de cliënt en zijn dierbaren, maar ook voor de huisarts. Als die bijvoorbeeld om coaching vraagt bij specialistische zorg, dan biedt BuurtzorgT die.’


Bestuursakkoord GGZ

BuurtzorgT past volgens De Blok bij de huidige ontwikkelingen in de zorg. Vorige week presenteerde de minister van VWS een bestuursakkoord over de toekomst van de GGZ. Daarin staat dat meer mensen thuis moeten worden ondersteund en behandeld. Omdat er dan minder ‘bedden’ nodig zijn, gaan de kosten omlaag. ‘Dat laatste bereiken we ondermeer door teams zelf verantwoordelijk te laten zijn voor besluitvorming en uitvoering, we werken niet met managers. We maken gebruik van de mogelijkheden van nieuwe media: cliënten krijgen een eigen platform voor hun Elektronisch Patiënten Dossier en we zetten e-health in voor preventie en zelfhulp.’Bron: Zorgvisie