Leden VHP-Zorg achter CAO VVT

op .

De leden van de VHP-Zorg stemmen in met het onderhandelaarsakkoord voor de nieuwe CAO VVT. Dit blijkt uit de ledenraadpleging die in de afgelopen weken heeft plaatsgevonden. 

De leden van de VHP-Zorg stemmen in met het onderhandelaarsakkoord voor de nieuwe CAO VVT. Dit blijkt uit de ledenraadpleging die in de afgelopen weken heeft plaatsgevonden. Onder de CAO VVT vallen 450.000 werknemers. Rond de 10% hiervan is georganiseerd en lid van een vakbond. 96% van de leden van VHP-Zorg die werken in de VVT heeft ingestemd met het onderhandelaarsakkoord en heeft dit laten weten aan de FBZ die mede namens de VHP-Zorg de onderhandelingen doet.


Eerder lieten de vakbonden CNV Publieke Zaak en NU’91 weten dat hun leden hebben ingestemd met het onderhandelaarsakkoord.Het akkoord in de VVT is afgesloten door de bonden FBZ (ook onderhandelend namens de VHP-Zorg), NU’91 en CNV Publieke Zaak.

Abvakabo FNV heeft zich niet bij het akkoord aangesloten. Kritiek op de drie bonden dat het akkoord niet wordt gedragen door de zorgmedewerkers en niet representatief is, is na onderzoek van CNV Publieke Zaak weerlegd. 9 op de 10 werknemers vindt de afgesproken loonsverhoging (2,2%) acceptabel. De inhoudelijke afspraken worden ook positief ontvangen. Slechts 12% van de ondervraagden zegt tegen het akkoord te zijn.Oplossing arbeidsmarktprobleem

In de CAO zijn afspraken gemaakt die werknemers in staat stellen meer te gaan werken. Uit onderzoek blijkt dat één op de vijf ondervraagden dat graag wil. Nog eens een kwart geeft aan misschien meer te willen werken. Volgens velen is dit een oplossing voor het arbeidsmarktprobleem in de sector. “Als alle medewerkers die dat willen een paar uur meer gaan werken, draagt dit bij aan een wezenlijke oplossing voor het tekort aan personeel in de ouderen-  en thuiszorg”, aldus een zegsman.