Breed akkoord over toekomst geestelijke gezondheidszorg

op .

Dubbele trendbreuk: zorg dichtbij de patiënt, aanzienlijke vermindering uitgavengroei

Minister Edith Schippers (VWS) heeft vandaag een akkoord gesloten met zorgaanbieders, beroepsverenigingen, zorgverzekeraars en cliënten- en familieorganisaties over de toekomst van de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Partijen zijn blij dat ze een akkoord hebben kunnen sluiten en gaan zich gezamenlijk inspannen om een kwalitatief hoogwaardige en betaalbare GGZ te realiseren. De zorg wordt voortaan zo dicht mogelijk om de patiënt georganiseerd. De stijging van de uitgaven in de GGZ wordt aanzienlijk verminderd.

Dubbele trendbreuk: zorg dichtbij de patiënt, aanzienlijke vermindering uitgavengroei

Minister Edith Schippers (VWS) heeft vandaag een akkoord gesloten met zorgaanbieders, beroepsverenigingen, zorgverzekeraars en cliënten- en familieorganisaties over de toekomst van de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Partijen zijn blij dat ze een akkoord hebben kunnen sluiten en gaan zich gezamenlijk inspannen om een kwalitatief hoogwaardige en betaalbare GGZ te realiseren. De zorg wordt voortaan zo dicht mogelijk om de patiënt georganiseerd. De stijging van de uitgaven in de GGZ wordt aanzienlijk verminderd.


Uitgangspunt is dat passende zorg op de juiste plek wordt verleend. Er vindt een omslag plaats van klinisch naar ambulant, van tweede lijn naar eerste lijn, van eerste lijn naar huisarts en van huisarts naar meer zelfmanagement. Deze omslag vindt op een voor de patiënt verantwoorde en zorgvuldige manier plaats.


Verzekeraars en zorgaanbieders gaan de beddencapaciteit fors afbouwen. De ambitie is om de beddencapaciteit in de periode tot 2020 met een derde af te bouwen ten opzichte van 2008. Dit betekent dat patiënten in plaats van in klinieken veel meer thuis met de juiste behandeling en ondersteuning worden geholpen.

Partijen hebben verder afgesproken preventie, zelfmanagement en het herstelvermogen van de patiënt fors te stimuleren. Het gebruik van dwangtoepassingen wordt verder teruggedrongen.

Door de vandaag gemaakte afspraken wordt de GGZ-sector van de tijd- en geldrovende dubbele administratie verlost. De gehele tweedelijns-GGZ stapt over op prestatiebekostiging in plaats van budgetfinanciering.

Partijen hebben afgesproken om voor 2013 en 2014 de jaarlijkse uitgavengroei in de GGZ te beperken tot 2,5 procent. De afgelopen jaren lag de groei steeds op ruim 5 procent.


Het akkoord is gesloten tussen minister Schippers en cliënten- en familieorganisaties (Landelijk Platform GGZ), met vertegenwoordigers van zorgaanbieders en beroepsverenigingen (GGZ Nederland, Meer GGZ, Landelijke Vereniging van Eerstelijnspsychologen, het Nederlands Instituut van Psychologen, de Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten, de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie en de Landelijke Vereniging Georganiseerde eerstelijnszorg) en met zorgverzekeraars (Zorgverzekeraars Nederland). De NVVP, NIP en LVE hebben getekend onder voorbehoud van een achterbanraadpleging.


Bron: Min. VWS