Zorgkosten stijgen met 20 miljard euro

op .

De collectieve uitgaven aan de zorg stijgen van stijgen van 61 miljard euro in 2012 naar bijna 80 miljard euro in 2017. Dat heeft het Centraal Planbureau (CPB) becijferd. Om de kostengroei in de zorg onder de 3 procent te houden is een aanvullende bezuiniging van 2,5 miljard euro nodig, boven op de 4 miljard euro uit het begrotingsakkoord voor 2013.

De collectieve uitgaven aan de zorg stijgen van stijgen van 61 miljard euro in 2012 naar bijna 80 miljard euro in 2017. Dat heeft het Centraal Planbureau (CPB) becijferd. Om de kostengroei in de zorg onder de 3 procent te houden is een aanvullende bezuiniging van 2,5 miljard euro nodig, boven op de 4 miljard euro uit het begrotingsakkoord voor 2013.

De grootste kostenstijging zit in de Zorgverzekeringswet, waaruit ondermeer de ziekenhuiszorg wordt bekostigd. Het CPB voorziet dat de totale kosten voor de curatieve zorg zullen stijgen van 36 miljard euro dit jaar naar 49 miljard euro in 2017. Dit komt neer op een groeipercentage van 6,3 procent in 2017.
Hoofdlijnenakkoord

De CPB-cijfers roepen vragen over het hoofdlijnenakkoord dat zorgverzekeraars en ziekenhuizen vorig jaar sloten over een beperkte kostengroei in de ziekenhuiszorg. Het door het CPB genoemde groeipercentage ligt ruim boven de beoogde maximale stijging van 2,5 procent van de ziekenhuiskosten uit het akkoord. 


‘Sluipende pakketuitbreiding’

De kostengroei in de curatieve zorg is volgens het CPB voor een belangrijk deel te wijten aan de “sluipende uitbreiding” van het collectief verzekerde pakket van collectief. “ Jaar op jaar komen nieuwe medische technieken en geneesmiddelen op de markt die vaak beter zijn, maar ook duurder”, aldus het CPB. “En artsen zijn na de introductie van prestatiebeloning meer zorg per patiënt gaan verlenen. Ook dat kan men zien als een pakketuitbreiding. Volgens huidige wet- en regelgeving wordt deze uitbreiding van de zorgverlening (vrijwel) zonder politieke besluitvorming collectief gefinancierd.”


Grip

Bij de kostenraming voor de curatieve zorg houdt het CPB een flinke slag om de arm. In de curatieve zorg krijgen de zorgverzekeraars steeds beter grip krijgen op de zorgverlening, zo constateert het CPB. Hierdoor zou de uiteindelijke groei van de curatieve kosten lager kunnen zijn dan het CPB nu raamt.


AWBZ

De kostenstijging in de AWBZ is beduidend minder dan in de Zvw. Het CPB komt uit op totale uitgaven van 25 miljard in 2012 tegen 30 miljard in 2017. De jaarlijkse kostengroei in deze sector daalt daarmee van 5,98 procent in 2012 tot 3,7 procent in 2017. De groei van de AWBZ-uitgaven blijft volgens het CPB mede achter doordat 750 miljoen euro voor de revalidatiezorg in 2013 worden overgeheveld naar de Zvw.
Hoger eigen risico

Voor een ‘welvaartsvast’ financieel zorgarrangement mogen de collectieve zorguitgaven volgens het CPB met maximaal 2,75 procent per jaar groeien. Dit betekent volgens het CPB een extra ombuiging van 2,5 miljard euro. Deze doelstelling kan volgens het CPB bereikt worden door het eigen risico in Zvw met 500 euro per volwassene extra te verhogen. Het eigen risico zou daarmee in 2017 niet uitkomen op 435 euro maar op 935 euro. Een andere mogelijkheid is het verhogen van belastingen en zorgpremies.
Bron: Skipr