Kleine ziekenhuizen in verweer tegen concentratie

op .

De veertig kleinere ziekenhuizen ontwikkelen samen met een kleine zorgverzekeraar een eigen zorgpolis. De vereniging van Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen (SAZ) wil daarmee een antwoord geven op de groeiende concentratie van zorg in grote ziekenhuizen.

De veertig kleinere ziekenhuizen ontwikkelen samen met een kleine zorgverzekeraar een eigen zorgpolis. De vereniging van Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen (SAZ) wil daarmee een antwoord geven op de groeiende concentratie van zorg in grote ziekenhuizen.
Volgens de SAZ is het beleid van de grote zorgverzekeraars te veel gericht op het concentreren van ziekenhuizen van zorg in grote ziekenhuizen. Volgens de SAZ is het vanuit het oogpunt van patiëntenvoorkeur, kosten en gezondheidswinst beter om de zorg zoveel mogelijk gespreid aan te bieden. Voorwaarde is wel dat er nauwere regionale samenwerking komt tussen ziekenhuizen en andere zorgaanbieders, zoals huisartsen.


Ver van huis

Met de Beter Dichtbij polis, de vanaf volgend jaar beschikbaar is, wil de SAZ zorgen voor een goede invulling van de spreiding van de ziekenhuiszorg en patiënten zorg van hoge kwaliteit garanderen zonder dat zij daarvoor ver van huis moeten. Volgens de SAZ kan 85 procent van de zorg lokaal worden aangeboden.


Goedkoper

De SAZ denkt dat de polis 5 tot 10 procent goedkoper kan zijn dan vergelijkbare polissen. Die financiële winst is volgens de SAZ te danken aan het feit dat de kosten in de SAZ-ziekenhuizen lager zijn dan in de grote ziekenhuizen. Bovendien voorziet de SAZ kostenbesparingen door betere samenwerking in de regio. Verder verwacht de SAZ dat de polis bijdraagt aan het in stand houden van de regionale solidariteit tussen verzekerden. Ook moet de polis bijdragen aan het behoud van regionale zorginstellingen, die een belangrijke impuls vormen voor de regionale economie. Tachtig procent van hun bestedingen komt terecht in hun regio.


Kans

Een haalbaarheidsonderzoek van adviesbureau BOOZ, onder leiding van oud-minister Klink, toont volgens de SAZ aan dat de Beter Dichtbij polis veelbelovend is. Directeur Wilna Wind van patiëntenfederatie NPCF vindt dat het initiatief een kans verdient. “We ondersteunen de doelstellingen van deze nieuwe polis: gezondheidswinst voor de verzekerden, en daarnaast zorg dichtbij huis als het kan en pas verder weg als het moet”, aldus Wind. “Belangrijke voorwaarde is natuurlijk wel dat patiënten en verzekerden goed worden geïnformeerd over het aanbod van zorg en de kwaliteit.”


Bron: Skipr