Casemanagement belangrijke schakel tussen professional en mantelzorger

op .

Mantelzorgers die worden ondersteund door een casemanager zijn beter geïnformeerd over dementie en beter op de hoogte van zorgmogelijkheden. Ook kunnen zij beter omgaan met probleemgedrag van hun naaste. Dit blijkt uit onderzoek van het NIVEL en het Trimbos-instituut in dertien regio’s verspreid over het land.

Mantelzorgers die worden ondersteund door een casemanager zijn beter geïnformeerd over dementie en beter op de hoogte van zorgmogelijkheden. Ook kunnen zij beter omgaan met probleemgedrag van hun naaste. Dit blijkt uit onderzoek van het NIVEL en het Trimbos-instituut in dertien regio’s verspreid over het land.


Het rapport beschrijft een evaluatieonderzoek naar casemanagement bij dementie,

uitgevoerd in de periode begin 2010 tot begin 2012 in dertien regionale netwerken voor

dementiezorg in Nederland.


Ondersteuning mantelzorgers

Dementie is een zeer ernstige aandoening en heeft een grote impact op zowel de persoon zelf als de mantelzorger. Aangezien het aantal mensen dat aan dementie lijdt in de komende jaren enorm zal toenemen, wordt de ondersteuning van de personen met dementie en hun belangrijkste mantelzorgers steeds belangrijker. Casemanagement is hierbij een belangrijk instrument.


Resultaat

Het onderzoek heeft aangetoond dat casemanagement in de keten een zeer belangrijke laagdrempelige schakel vormt tussen professional en mantelzorgers.


Bron: ActiZ

Evaluatie_casemanagement_dementie.pdf