CPB: '2,5 miljard extra ombuiging nodig in zorg'

op .

Voor een welvaartsvaste groei van de zorguitgaven, is een extra bezuigingsmaatregel van 2,5 miljard euro nodig. Dit kan door het eigen risico met 500 euro extra te verhogen, waardoor dat in 2017 uitkomt op 935 euro per volwassene.

Dit kan door het eigen risico met 500 euro extra te verhogen, waardoor dat in 2017 uitkomt op 935 euro per volwassene. Dit staat in de “Juni-raming 2012” van de Centraal Planbureau die vanmiddag verscheen.

 


Curatieve zorg

Het CPB heeft in haar berekeningen trends uit de periode 2001 tot 2008 geëxtrapoleerd naar 2017. Dat betekent dat de forse extra uitgavenstijging in de zorg automatisch wordt doorgetrokken. Deze stijging van 2,5 procent per jaar komt vooral op het conto van de curatieve zorg. Het CPB wijst op de sluipende uitbreiding van het basispakket. Innovaties zijn vaak beter, maar ook duurder. En artsen zijn meer tijd gaan besteden aan hun patiënten na het invoeren van de prestatiebeloning. Voor een welvaartsvast groeiscenario, de vergrijzing in aanmerking genomen, zouden de totale collectieve zorguitgaven per jaar maximaal 2,75 procent mogen groeien. Dit vereist een extra ombuiging op de zorg van 2,5 miljard, zo stelt het CPB.

 


1 op 5 in de zorg

Naar verwachting van het CPB werkt in 2017 een op de vijf mensen in de zorg. In 2000 werkte nog een op de acht mensen in de zorg. Van 2013 tot 2017 daalt de werkgelegenheid in de marktsector met gemiddeld 0,25 procent per jaar. Door een toename van deeltijdwerk en de stijgende werkgelegenheid in de zorg neemt het aantal werkzame personen per saldo met gemiddeld 0,5 procent per jaar toe.

 


Begrotingstekort

Het CPB schat het begrotingstekort in 2013 in op 2,9 procent, afnemend naar 2,6 procent in 2017. Door effecten van het Begrotingsakkoord 2013 zou het begrotingstekort niet oplopen tot 4,3 procent, zoals het CPB in maart voorspelde, maar tot 2,9 procent. In maart verwachtte het CPB ook een krimp van 0,75 procent van de economie, voor 2012. Deze verwachting is nog steeds hetzelfde. Daarna verwacht het CPB een voorzichtig herstel, met een gemiddelde groei van een krappe 1,5 procent per jaar tot 2017.


Bron: Zorgvisie