Dertig miljoen voor direct contracteren zzp'ers

op .

Oranje heeft verloren; we gaan weer over op de orde van de dag.


Het ministerie van VWS heeft in overleg met Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en belangenvereniging ZZP Nederland besloten om de proef met het direct contracteren van zzp’ers landelijk uit te rollen. Volgend jaar komt er circa 30 miljoen euro beschikbaar, waarmee 750 zzp’ers gecontracteerd kunnen worden.

Vanaf 1 oktober kunnen zzp’ers zich in principe bij alle zorgkantoren aanmelden om voor directe contractering in aanmerking te komen. Het tarief zal 75 procent van het door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vastgestelde tarief voor de betreffende zorgzwaartepakketten bedragen.   

 


Het ministerie van VWS heeft in overleg met Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en belangenvereniging ZZP Nederland besloten om de proef met het direct contracteren van zzp’ers landelijk uit te rollen. Volgend jaar komt er circa 30 miljoen euro beschikbaar, waarmee 750 zzp’ers gecontracteerd kunnen worden.

Vanaf 1 oktober kunnen zzp’ers zich in principe bij alle zorgkantoren aanmelden om voor directe contractering in aanmerking te komen. Het tarief zal 75 procent van het door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vastgestelde tarief voor de betreffende zorgzwaartepakketten bedragen.   

 


Bemiddelingskosten

De uitbreiding van het direct contracteren volgt op een eerste regionale proef waarbij zorgverzekeraar VGZ 25 kleine zelfstandige zorgverleners rechtstreeks, dat wil zeggen: zonder tussenkomst van bemiddelaars en uitzendbureaus contracteerde. Uit de proef blijkt dat het direct contracteren van zzp’ers verschillende voordelen heeft. Zo wordt de zorg zo’n 15 tot 20 procent goedkoper, mede doordat de verzekeraar niet langer hoeft mee te betalen aan de bemiddelingskosten. Bemiddelaars en uitzendbureaus brengen voor hun diensten 30 tot 50 procent van het contracteertarief in rekening.   

 


Flexibel

Voor zzp’ers betekent het uitschakelen van de tussenpersoon dat er meer geld over blijft voor ondernemerskosten als pensioen, verzekeringen, vervoer, opleiding en ict. Ook de klant heeft baat bij het vergroten van de inzetbaarheid van zzp’ers. Uit de regionale proef komt naar voren dat de klant de zorg van zzp’ers als klantgericht en flexibel ervaart. Daar komt bij dat de gemiddelde zzp’er hoger is opgeleid en meer ervaring heeft dan de gemiddelde werknemer in de zorg.   

 


Uniform

Om de overhead te drukken wordt in de landelijke proef gebruik gemaakt van het door VGZ ontwikkelde digitale ondersteuningensysteem.  Zzp’er, klant en verzekeraar kunnen dankzij dit systeem via het internet eenvoudig zaken rond aanmelding, administratie, facturatie en kwaliteitsrapportage regelen. Ook komen er uniforme contracten waarin de verhouding tussen cliënt en zzp’er alsmede zzp’er en zorgkantoor formeel is vastgelegd. Daarmee moet het voor zzp’ers ook eenvoudiger worden om in meerdere zorgkantoorregio’s te werken.  

 


Campagne

VWS zal alle betrokkenen de komende maanden met een landelijke campagne op de nieuwe contracteermogelijkheden wijzen. Belangenvereniging ZZP Nederland zal daarnaast een enquête onder de tweeduizend leden uitzetten om zo meer inzicht in de wensen en beleving van zzp’ers te krijgen. In het kader van de uitbreiding van de rechtstreekse contractering wordt gestudeerd op een verbeterde achtervangregeling, zodat de continuïteit van de zorg is gewaarborgd in geval ziekte, vakantie of arbeidsuitval. 

 


Bron: VWS/Skipr