100% PLB/LFB voor pensioen voortaan toegestaan

op .

De Belastingdienst herziet zijn standpunt over het opnemen van het persoonlijk levensfasebudget (PLB) voorafgaande aan pensioen. De werknemer kan zijn opgespaarde PLB-uren of andere stuwmeren van vrije tijd voortaan gewoon opnemen in de maanden voorafgaande aan zijn pensioen.

De Belastingdienst herziet zijn standpunt over het opnemen van het persoonlijk levensfasebudget (PLB) voorafgaande aan pensioen. De werknemer kan zijn opgespaarde PLB-uren of andere stuwmeren van vrije tijd voortaan gewoon opnemen in de maanden voorafgaande aan zijn pensioen.

 


Alleen als de vrije tijd speciaal is toegekend om eerder te stoppen met werken, kan de Fiscus dat aanmerken als een Regeling voor Vervroegd Uittreden (RVU). Dat staat in een brief van de Belastingdienst die op 30 mei 2012 door een van de werkgevers is  ontvangen.

Er is  de afgelopen maanden intensief afgestemd met de Belastingdienst over de fiscale behandeling van de in de cao’s overeengekomen regelingen voor onder meer verlofsparen en PLB. Het gevolg hiervan is dat de Belastingdienst een nieuw standpunt heeft ingenomen over de fiscale behandeling van verlofopname uit deze regelingen voorafgaand aan het pensioen.

 


Nieuw standpunt

Na afstemming binnen de Belastingdienst en met het Ministerie van Financiën is besloten een verlofstuwmeer op gelijke wijze te behandelen als een regeling voor levensloopverlof. Een verlofstuwmeer wordt niet als een Regeling voor Vervroegd Uittreden (RVU) aangemerkt als aan de volgende drie voorwaarden is voldaan:  • de aanspraken op verlof bedragen niet meer dan de arbeidsduur per week gerekend over een periode van 50 weken (de zogenaamde250-dagenregeling)

  • de verlofaanspraken worden niet op een zodanig moment toegezegd dat opname alleen nog mogelijk is voorafgaand aan het pensioen;

  • aan het toekennen van de verlofaanspraken wordt niet de voorwaarde verbonden dat de werknemer het verlof voorafgaand aan het pensioen moet opnemen.


Wat betekent dit voor de opname van PLB/Levensfasebudget (LFB) voorafgaand aan pensioen?

Werknemers kunnen alle vormen van verlof of extra uren opsparen tot maximaal 50 keer de (gemiddelde) arbeidsduur per week. De werknemer kan dit verlof naar eigen keuze besteden. Hij kan dus besluiten dit verlof voorafgaand aan het pensioen op te nemen. Het verlofstuwmeer wordt daardoor geen RVU en er wordtgeen eindheffing van 52% opgelegd.

 


Oorspronkelijke standpunt

In het oorspronkelijke standpunt van de Belastingdienst werd het opsparen van extra verlof -om dit vervolgens voorafgaand aan het pensioen op te nemen- gezien als een RVU. De waarde van een dergelijke RVU wordt belast met een eindheffing ten laste van de werkgever van 52%. De reden van deze eindheffing is het voorkomen van regelingen waardoor werknemers in staat worden gesteld vervroegd te stoppen met werken.

 


Bron: Bonden