NZa ziet gerommel met declaraties in de thuiszorg

op .

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft aanwijzingen dat er in de extramurale AWBZ onjuist gedeclareerd wordt. Zo wordt bijvoorbeeld reistijd als zorg gedeclareerd en zorg die onder de Wmo valt als AWBZ-zorg gedeclareerd.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft aanwijzingen dat er in de extramurale AWBZ onjuist gedeclareerd wordt. Zo wordt bijvoorbeeld reistijd als zorg gedeclareerd en zorg die onder de Wmo valt als AWBZ-zorg gedeclareerd.
Een en ander blijkt uit de marktscans intra- en extramurale AWBZ die de NZa donderdag heeft gepubliceerd. In totaal heeft de NZa tien meldingen gekregen over onjuiste declaraties. Naast onjuiste declaraties zou er ook sprake zijn van betalingen bij doorverwijzen, hetgeen wettelijk verboden is.
Spoedzorg

Een ander punt van kritiek van de NZa heeft betrekking op de uitvoering van de 24 uurszorg en   spoedzorgregelingen. Bij de meeste zorgkantoren zijn de crisisprotocollen volgens de NZa niet op orde. Hierdoor bestaat het risico dat cliënten die een beroep doen op crisiszorg niet goed geholpen worden. De NZa wijst de zorgkantoren er op dat ze moeten zorgen voor een regiodekkend crisisprotocol voor alle sectoren.
Zwaardere indicatie

Uit de marktscans blijkt verder dat het aantal cliënten in de AWBZ zoals verwacht toeneemt. Daarnaast is in de intramurale verpleging en verzorging sprake van zwaardere indicaties. Waar de lichtere indicaties een daling laten zien stijgt het aantal zwaardere zorgzwaartepakketten (ZZP’s) juist. In de gehele AWBZ zijn de wachtlijsten de afgelopen jaren verminderd.
Informatie

Op grond van een raadpleging van een consumentenpanel constateert de NZa dat informatievoorziening voor de klant voldoende is in de verpleging en verzorging. Dit is niet het geval in de intramurale gehandicaptenzorg. In deze sector schort het met name aan zorginhoudelijke indicatoren. Zorgaanbieders moeten hier meer werk van maken, vindt de NZa, eventueel in samenwerking met de verzekeraars.

 


Risico’s

De financiële positie van zorgaanbieders is over het algemeen gezond, zo constateert de NZa op basis van de scans. De NZa merkt hier wel bij op dat de vermogenspositie grondig kan veranderen door de invoering van de integrale tarieven per 1 januari 2012. Daarmee dragen zorgaanbieders voortaan zelf de risico’s van het vastgoed.

 


Bron: Skipr