Cao Ziekenhuizen algemeen verbindend verklaard

op .

De Cao Ziekenhuizen is algemeen verbindend verklaard door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De cao-partners Abvakabo FNV, NU’91, CNV Publieke Zaak, FBZ en de NVZ hadden daar om gevraagd. Zij zijn zeer tevreden met dit besluit van het ministerie.

De Cao Ziekenhuizen is algemeen verbindend verklaard door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De cao-partners Abvakabo FNV, NU’91, CNV Publieke Zaak, FBZ en de NVZ hadden daar om gevraagd. Zij zijn zeer tevreden met dit besluit van het ministerie.

 


Voordeel

Een algemeen verbindend verklaarde cao, betekent dat werkgevers binnen de sector waar hetzelfde werk wordt gedaan, elkaar niet (meer) kunnen beconcurreren op arbeidsvoorwaarden. Dat geldt voor alle werkgevers. Zowel van werkgevers die zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) als de werkgevers die geen lid zijn. Oftewel, ook Zelfstandige Behandelklinieken moeten in het vervolg de cao toepassen. Een uitzondering geldt voor privéklinieken, tenzij zij aan de criteria van een ‘ziekenhuiszorg biedende organisatie’ voldoen.


Zekerheid

Werknemers binnen die in eerste instantie niet onder de cao vielen, worden door dit besluit van het ministerie beter beschermd. Het biedt hen meer zekerheid, omdat zij weten waar hun rechten en plichten uit bestaan en waar zij aan toe zijn. Ook bij een eventuele overstap naar een andere werkgever waar hetzelfde werk wordt gedaan.


De werkgevers- als de werknemersorganisaties die de cao afgesloten, zullen de instellingen die vallen onder de werkingssfeer van deze cao, oproepen om deze cao daadwerkelijk toe te passen op hun werknemers.


Vanaf 24 mei 2012 staat de algemeen verbindend verklaarde cao in de Staatscourant nummer 4000.


30 mei 2012