Falende communicatie dupeert chronische patiënt

op .

Vier van de tien mensen met een chronische aandoening worden geconfronteerd met het niet goed uitwisselen van medische gegevens. Ruim één op de tien zegt als gevolg hiervan onnodig dubbel onderzoek te ondergaan. Dit komt naar voren uit een meldactie van acht patiëntenorganisaties waar ruim vijfduizend mensen aan meededen.

Vier van de tien mensen met een chronische aandoening worden geconfronteerd met het niet goed uitwisselen van medische gegevens. Ruim één op de tien zegt als gevolg hiervan onnodig dubbel onderzoek te ondergaan. Dit komt naar voren uit een meldactie van acht patiëntenorganisaties waar ruim vijfduizend mensen aan meededen.


Mensen met twee of meer aandoeningen zijn nog minder tevreden over de gegevensuitwisseling. Van hen zegt 19 procent onnodig dubbel onderzoek te moeten ondergaan. Een kwart van de respondenten geeft aan dat de medische gegevens niet gebundeld zijn in één dossier. Nog eens 51 procent weet niet of de medische gegevens gebundeld zijn.

 


Geen overzicht

De uitkomsten van de meldactie ‘Samenwerking zorgverleners’ die in het kader van het programma Kwaliteit in Zicht is uitgevoerd, worden bevestigd door een parallelonderzoek onder zorgverleners. Uit dit onderzoek naar ketensamenwerking blijkt dat niet alle betrokken zorgverleners toegang hebben tot een gedeeld dossier, elektronisch of anderszins. Hierdoor hebben niet alle betrokkenen een overzicht van alle patiëntgegevens, behandelingen en begeleiding van de patiënt.

 


Betrokkenheid

Uit het onderzoek komt tevens naar voren dat de betrokkenheid van de chronische patiënt bij de eigen  behandeling ondanks veel goede bedoelingen te wensen overlaat. In slechts vier ziekenhuizen heeft de patiënt elektronisch toegang tot zijn of haar dossier of behandelplan. Volgens de patiëntenorganisaties is dit van groot belang om de patiënt nauwer bij de eigen behandeling te betrekken. Ook is het volgens de patiëntenorganisaties in de meeste ziekenhuizen niet duidelijk wie aanspreekpunt voor de patiënt is. Bovendien worden afspraken over de eigen rol en verantwoordelijkheden van de patiënt nog nauwelijks vastgelegd in het dossier, behandelplan of zorgplan.
Bron: Skipr