Gehandicaptenzorg voorziet banenverlies

op .

Als gevolg van het Begrotingsakkoord zullen in de gehandicaptenzorg vierduizend banen verdwijnen. Daarvoor waarschuwt de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) in een reactie op het akkoord aan de Tweede Kamer.

Als gevolg van het Begrotingsakkoord zullen in de gehandicaptenzorg vierduizend banen verdwijnen. Daarvoor waarschuwt de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) in een reactie op het akkoord aan de Tweede Kamer.

Het voorziene banenverlies wordt veroorzaakt door het schrappen vane zogeheten ‘Agema-middelen’. Verder dreigt de halvering van vervoerskosten voor de dagbesteding de kwaliteit van leven voor 40 duizend cliënten ernstig te verminderen. Ook de afschaffing van de fiscale vrijstelling voor woon-werkverkeer treft de gehandicaptenzorg zwaar, zo stelt branchevereniging VGN.

 


Onbetrouwbaar

In het Begrotingsakkoord is overeengekomen om de verhoging van de ZZP-tarieven om vierduizend extra banen te creëren, ook wel aangeduid als de ‘Agema-middelen’, te schrappen. Volgens de VGN  is dit in strijd met het convenant Investeringen Langdurige Zorg dat in september 2011 met de staatssecretaris is gesloten. Door hier op terug te komen toont de overheid zich volgens de VGN ‘een onbetrouwbare partner’.

 


Halvering

Op de vervoerskosten voor dagbesteding wordt in de gehandicaptenzorg zo’n 75 miljoen euro bezuinigd. De huidige 16 euro vergoeding wordt gehalveerd. Hierdoor kunnen volgens de VGN 40 duizend intra- of extramuraal wonende cliënten niet langer naar de dagbesteding van hun keuze.

 


Woon-werkverkeer

Volgens de VGN wordt de gehandicaptenzorg extra zwaar getroffen door de afschaffing van de fiscale vrijstelling voor woon-werkverkeer. Medewerkers werken vaak korte, gebroken diensten op wisselende locaties over meerdere dagen per week. Bovendien hebben werknemers in de gehandicaptenzorg geen mogelijkheid om thuis te werken. Daarmee neemt juist voor medewerkers in de gehandicaptenzorg het besteedbare inkomen sterk af, zo stelt de VGN.

 


Bron: Skipr