Adviespunt Klokkenluiders op 1 oktober van start

op .

Op 1 oktober 2012 gaat de Commissie advies- en verwijspunt klokkenluiden onder de naam Adviespunt Klokkenluiders van start. Deze onafhankelijke instantie zal (potentiële) klokkenluiders in de private en publieke sector adviseren en ondersteunen.

Op 1 oktober 2012 gaat de Commissie advies- en verwijspunt klokkenluiden onder de naam Adviespunt Klokkenluiders van start. Deze onafhankelijke instantie zal (potentiële) klokkenluiders in de private en publieke sector adviseren en ondersteunen.

Het Adviespunt Klokkenluiders bestaat uit een commissie met drie leden: Martin van Pernis (voorzitter), Edith Snoey en Onno van Veldhuizen. Dat hebben minister Spies van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag bekendgemaakt.


   • Martin van Pernis was tot aan zijn pensionering bestuursvoorzitter van Siemens Nederland. Hij vervult diverse commissariaten en maatschappelijke functies. Ook zet hij zich in op het gebied van integriteit als voorzitter van Vernieuwing Bouw, de opvolger van de Regieraad Bouw.

  • Edith Snoey is oud-voorzitter van Abvakabo FNV. Zij is commissaris bij pensioenuitvoerder APG en lid van de Raad van Toezicht van ontwikkelingsorganisatie HIVOS. Daarnaast is zij jurylid voor de Ien Dales Jury en de Veilige Publieke Taak Award.

  • Onno Van Veldhuizen is, na een carrière als wetenschapper, advocaat, jurist en ondernemer, sinds 2003 burgemeester van Hoorn. Hij vervult diverse nevenfuncties en heeft binnen zowel de overheid als het bedrijfsleven ruime ervaring met integriteitsvraagstukken.


De officiële benoeming van de commissieleden gaat in per 1 oktober 2012, de dag dat het Adviespunt Klokkenluiders van start gaat. De commissieleden gebruiken de periode tot aan deze datum voor een gedegen voorbereiding, zodat er op 1 oktober een goede start kan worden gemaakt. Zij zullen worden ondersteund door een bescheiden, hooggekwalificeerde staf.
Het Adviespunt Klokkenluiders is een onafhankelijke instantie. Zij zal potentiële klokkenluiders in de private en publieke sector informeren, adviseren en ondersteunen bij mogelijke stappen. Ook zal zij algemene voorlichting geven over het omgaan met een vermoeden van een misstand, en zal zij ontwikkelingen en patronen signaleren naar relevante organisaties ten behoeve van hun klokkenluidersbeleid. Het Adviespunt Klokkenluiders heeft geen onderzoeksbevoegdheden maar zal een steunpunt zijn waar klokkenluiders in alle vertrouwelijkheid kunnen aankloppen. Het initiatief voor het adviespunt ligt bij de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Bron: min. SZW