Verbeterd OK-proces kent 'zorgelijke punten'

op .

De kwaliteit van de operatieve zorg in de Nederlandse ziekenhuizen is de afgelopen vijf jaar aantoonbaar verbeterd. Dat constateert de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).

De kwaliteit van de operatieve zorg in de Nederlandse ziekenhuizen is de afgelopen vijf jaar aantoonbaar verbeterd. Dat constateert de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Wel zijn er volgens de inspectie nog “zorgelijke punten” in de vorm van de medicatieveiligheid, afspraken rond stopmomenten en overdracht.


Uit het onderzoek van de inspectie blijkt dat medicatieveiligheid in een kwart van de operatiekamers voldoende tot goed is. Meer dan de helft van de ziekenhuizen voert geen dubbelcheck uit bij het klaarmaken en toedienen van medicijnen. Circa de helft van de door de IGZ bezochte operatiekamers scoort voldoende tot goed op communicatie en overdracht.

 


Stopmoment

De invoering van de richtlijn voor het preoperatief traject verloopt volgens de inspectie voorspoedig, maar is nog nergens volledig operationeel. Met name de invoering van de zogeheten stopmomenten is nog niet in orde, aldus de IGZ. De stopmomenten zijn ingebouwd om te controleren of de patiënt de benodigde stappen in het proces heeft doorlopen.

 


Time-out

Toch vindt de inspectie dat de veiligheid aantoonbaar is verbeterd. De inspectie wijst in dit verband op de invoering van een time-outprocedure. Op grond hiervan controleert het hele operatieteam naam, geboortedatum van de patiënten en de operatiebenodigdheden. Ook worden gebruikte operatiematerialen beter geteld en is het infectiepreventiegedrag sterk verbeterd.

 


Druk

De inspectie is positief over de betrokkenheid van professionals bij de ontwikkeling van richtlijnen, maar stelt tezelfdertijd dat intensieve inspectiedruk nodig is om het operatieve proces blijvend te verbeteren. Om deze reden worden in 2012 opnieuw minimaal 20 ziekenhuizen onaangekondigd bezocht.

 


Onvoorstelbaar

Patiëntenfederatie NPCF is kritisch over het inspectierapport en noemt het “onvoorstelbaar en onverantwoord dat nog steeds niet alle ziekenhuizen voor honderd procent veiligheidsprotocollen naleven rond operaties”. Daardoor lopen patiënten die geopereerd worden volgens de NPCF onnodige risico’s. “Er is voor ziekenhuizen geen excuus om dat zich niet aan de richtlijnen te houden”, stelt NPCF-directeur Wilna Wind. “Juist omdat operaties zoveel risico's op fouten met zich meebrengen. Elke keer dat de veiligheidsprotocollen niet honderd procent worden nageleefd loopt de patiënt risico. Dat kan niet. Veiligheid is het eerste wat je verwacht in een ziekenhuis; dit is de ondergrens van kwaliteit.”

 


Vermijdbaar

Per jaar krijgen 30 duizend ziekenhuispatiënten te maken met blijvend letsel dat vermeden had kunnen worden. Naar schatting overlijden 2000 patiënten aan onnodige complicaties. Van alle medische fouten vindt 62 procent plaats rondom de operatie.

 


Bron: Skipr