Onderhandelaarsakkoord CAO voor de Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg

op .

Tussen de onderhandelingsdelegaties van de werkgeversvereniging ActiZ en Branchebelang

Thuiszorg Nederland (BTN) en de werknemersorganisaties CNV Publieke Zaak, FBZ en NU’91, is op

22 mei 2012 een onderhandelaarsakkoord bereikt over de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor

de Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg.

 

Tussen de onderhandelingsdelegaties van de werkgeversvereniging ActiZ en Branchebelang

Thuiszorg Nederland (BTN) en de werknemersorganisaties CNV Publieke Zaak, FBZ en NU’91, is op

22 mei 2012 een onderhandelaarsakkoord bereikt over de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor

de Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg.


Het onderhandelaarsakkoord gaat uit van een looptijd van 1 maart 2012 tot en met 31 augustus. Vanaf 1 juni 2012 stijgen de lonen met 1.20%. De eindejaarsuitkering wordt verhoogd tot 5,5%. De jeugdlonen worden afgebouwd. Werknemers krijgen de mogelijkheid om met de inzet van investeringsgelden de omvang van hun arbeidsovereenkomst te verhogen. Cao-partijen onderzoeken op welke wijze ZZP-schap (ZZP: zelfstandige zonder personeel) in de Cao vorm kan krijgen zonder dat de bijbehorende onzekerheden (inclusief acquisitie en contractering zorgkantoren) daarvoor een te groot struikelblok vormen. Met betrekking tot duurzame inzetbaarheid starten Cao-partijen een actieprogramma.


Opvallend is dat AbvaKabo FNV het gesloten akkoord niet heeft ondertekend. Ze vindt de loonsverhoging te mager. Ook zou het akkoord de problemen negeren die in de zorg ontstaan door een te hoge werkdruk en een doorgeslagen flexibiliteit.


Bron: bonden