Akkoord CAO VVT !!!!!

op .

FBZ (dat mede onderhandelend namens VHP-Zorg), NU’91en CNV Publieke Zaak hebben vanmiddag een onderhandelaarsakkoord gesloten met werkgeversorganisaties ActiZ en BTN voor de nieuwe CAO VVT (verzorging, verpleging, thuis- en kraamzorg). De leden van de bonden krijgen binnenkort een uitnodiging om hun stem uit te brengen over de nieuwe CAO VVT.

FBZ, mede onderhandelend voor de VHP-Zorg, NU’91en CNV Publieke Zaak hebben vanmiddag een onderhandelaarsakkoord gesloten met werkgeversorganisaties ActiZ en BTN voor de nieuwe CAO VVT (verzorging, verpleging, thuis- en kraamzorg). De leden van de bonden krijgen binnenkort een uitnodiging om hun stem uit te brengen over de nieuwe CAO VVT.


De bonden hebben de afgelopen week intensief overleg gevoerd met hun kaderleden over het loonbod van de werkgever van 2,2 procent over 18 maanden. Vorige week is het overleg op dit loonbod stukgelopen. Maar gezien de economische situatie, de sombere verwachtingen én in verhouding met loonsverhogingen die in andere CAO’s zijn afgesproken, ‘is dit niet verkeerd’, aldus de CAO onderhandelaars van de bonden. Ook het afschaffen van de speciale salarisschalen voor jongeren en de verhoging van 30% van het wachtgeld voor kraamverzorgenden vormen een substantiële verbetering voor de werknemers in de VVT. Een andere verbetering is de uitbreiding van de compensatieregeling voor de onregelmatigheidstoeslag in de thuiszorg. Alle compensaties zijn met een kalenderjaar verlengd.


De looptijd van de nieuwe CAO is van 1 maart 2012 tot 1 september 2013. 

 

Goede afspraken

In de nieuwe CAO VVT zijn ook goede afspraken gemaakt over de besteding van de intensiveringsgelden (geld beschikbaar gesteld door het Rijk), de mogelijkheid om bestaande contracten te vergroten en de gelijkstelling van onregelmatigheidstoeslagen in de thuiszorg en de verpleeg- en verzorgingshuizen met een langlopende compensatieregeling voor werknemers die daar mogelijk nadeel van zouden kunnen ondervinden.

 

Duurzame inzetbaarheid

Verder is de afspraak gemaakt dat sociale partners een actieprogramma ‘duurzame inzetbaarheid’ starten, waarin werkdruk, werktijden, planningsbeleid, opleidingen en flexibiliteit aan de orde komen. Ook hebben de bonden, onder strikte voorwaarden, ingestemd met een experiment, waarin de regelruimte en autonomie van de professionals worden toegepast in de reguliere thuiszorg en verpleeg- en verzorgingshuizen.

 

Het komende jaar zal voor de hele sector niet makkelijk worden. ‘Maar met deze CAO in de hand hebben wij in elk geval de mogelijkheid om ondanks de crisis, de belangen van de werknemers in de VVT veilig te stellen en door te gaan met het aantrekkelijk houden of aantrekkelijker maken van het werken in de VVT’, aldus de onderhandelaars van de drie bonden.


De drie bonden hadden het CAO akkoord graag met vier bonden gesloten en betreuren het dat Abvakabo FNV zich niet bij het akkoord heeft aangesloten.

NB. Zie voor de hoofdlijnen van het akkoord de eerder door ons gedane publicatie.

 


Bron: Vakbonden