Werkgevers wijzen CAO Kinderopvang af

op .

De werkgevers in de Kinderopvang hebben het akkoord voor de nieuwe CAO Kinderopvang afgewezen. De leden van de bonden hebben wel ingestemd met het akkoord.

De werkgevers in de Kinderopvang hebben het akkoord voor de nieuwe CAO Kinderopvang afgewezen. De leden van de bonden hebben wel ingestemd met het akkoord.


"Wij hebben niet kunnen voorzien dat op de ledenvergadering van de Brancheorganisatie Kinderopvang het onderhandelingsresultaat afgewezen zou worden door de werkgevers. Een schok voor de bonden die blij waren dat ze een akkoord hadden waarmee we gezamenlijk verder konden werken aan de kwaliteit en professionaliteit in de kinderopvang. Iets van grote waarde voor ons allemaal", aldus de bonden.


Consequentie

De bonden zijn teleurgesteld en verontwaardigd over de afwijzing van werkgevers. Dit betekent dat er voorlopig geen nieuwe CAO is voor de Kinderopvang. Door de afwijzing van de werkgevers is er niet alleen geen sprake van een loonsverhoging, maar staan alle projecten over o.a. aanspreekcultuur, beroepsattitude, versterking van de kwaliteit en andere kwalitatieve verbeteringen ook stil. Een onverantwoorde situatie.


Hoe nu verder

Op 15 mei is er overleg geweest met de werkgeversdelegatie. De bonden hebben zich ingezet om alsnog de afspraken opnieuw te definiëren en vast te leggen. De werkgevers deelden hen echter mee dat er voorlopig geen sprake is van nieuwe onderhandelingen. De branche wil eerst de kabinetsplannen afwachten en stelt daarmee nieuwe onderhandelingen uit tot na Prinsjesdag. Dit betekent dat er geen loonsverhoging zal komen voorlopig, maar ook geen uitvoering van de kwaliteitsafspraken. De nieuwe CAO Kinderopvang staat onder druk en werkgevers laten het afweten. De massale instemming van vakbondsleden rechtvaardigt dat bonden moeten proberen de druk op te voeren en werkgevers forceren een andere beweging te maken in plaats van stilstand waar zij voor kiezen.


Handen ineen slaan

Omdat de werkgevers het af laten weten moeten bonden en werknemers de handen ineen slaan om op te komen voor de kwaliteit in de kinderopvang.


Bron: bonden