Kabinet neemt besluit over initiatiefwetsvoorstellen-Leijten

op .

Gemeenten moeten straks basistarieven voor verschillenden vormen van huishoudelijke verzorging vaststellen. Dit staat in het initiatiefwetsvoorstel-Leijten dat op 20 maart 2012 is aangenomen door de Eerste Kamer.

Kabinet neemt besluit over initiatiefwetsvoorstellen-Leijten
Gemeenten moeten straks basistarieven voor verschillenden vormen van huishoudelijke verzorging vaststellen. Dit staat in het initiatiefwetsvoorstel-Leijten dat op 20 maart 2012 is aangenomen door de Eerste Kamer.

Het wetsvoorstel wijzigt de Wet maatschappelijke ondersteuning. Deze basistarieven dienen vastgesteld te worden op basis van reële kostprijzen van de verschillenden vormen van huishoudelijke verzorging, zoals schoonmaken en regie voeren over het huishouden.
De ministerraad heeft besloten om het initiatiefwetsvoorstel te bekrachtigen. De wet zal drie maanden na publicatie in het Staatsblad in werking treden.
De Eerste Kamer heeft ook het initiatiefwetsvoorstel-Leijten over beëindiging van verplichte aanbesteding van huishoudelijke verzorging aangenomen. Het kabinet is van mening dat het initiatiefwetsvoorstel in strijd is met het Europees recht. Er bestaan dus nu twee tegenstrijdige standpunten. Het kabinet zal daarom om een oordeel van de Europese Commissie vragen.
Bron: VWS