SCP: 'De Nederlandse zorg is ondermaats'

op .

De prestaties van Nederland op het gebied van de gezondheidszorg zijn onder de maat. Dit staat in een rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) dat woensdag 9 mei 2012 is gepresenteerd. In het rapport worden verschillende publieke sectoren van 28 OESO landen vergeleken. De Nederlandse gezondheidszorg scoort in het rapport een 4,5. Daarmee staat Nederland op een gedeelde zestiende plaats, samen met Oostenrijk en Slovenië. Japan staat met een 9,0 bovenaan de lijst, gevolgd door Zweden (8,1), Zwitserland (7,5), Noorwegen (7,2) en Australië (6,7). Onderaan staan Estland (1,5), Hongarije (1,0) en Slowakije (0,4).

De prestaties van Nederland op het gebied van de gezondheidszorg zijn onder de maat. Dit staat in een rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) dat woensdag 9 mei 2012 is gepresenteerd. In het rapport worden verschillende publieke sectoren van 28 OESO landen vergeleken. De Nederlandse gezondheidszorg scoort in het rapport een 4,5. Daarmee staat Nederland op een gedeelde zestiende plaats, samen met Oostenrijk en Slovenië. Japan staat met een 9,0 bovenaan de lijst, gevolgd door Zweden (8,1), Zwitserland (7,5), Noorwegen (7,2) en Australië (6,7). Onderaan staan Estland (1,5), Hongarije (1,0) en Slowakije (0,4).BBP

Nederland besteedt gemiddeld 12,0 procent van het Bruto Binnenlands Product aan de zorg. Dit is het op één na hoogste percentage van alle onderzochte landen. Alleen de Verenigde Staten geeft met 17,3 procent een hoger percentage uit.In het rapport staat dat Nederland nu al relatief veel geld uitgeeft aan langdurige zorg, terwijl de vergrijzing hier nog minder ver is gevorderd dan in andere landen. 23 Procent van de totale zorgkosten gaat op aan de langdurige zorg. Dit is veruit het hoogste percentage van alle landen. Op een gedeelde tweede plaats komen Noorwegen en Zwitserland met ieder 17 procent.Intramurale zorg

Er wordt in Nederland vooral relatief veel uitgegeven aan intramurale zorg, terwijl in andere landen ouderenzorg vaak bestaat uit thuiszorg. Het huidige beleidsstreven in Nederland om ouderen zo lang mogelijk thuis zorg te laten ontvangen sluit hier overigens al op aan.Publieke sectoren

In het SCP-rapport zijn naast de zorg nog acht andere publieke sectoren onderzocht, te weten: onderwijs, sociale zekerheid woningmarkt, sociale veiligheid, economie, milieu, cultuur en publieke diensten. Nederland haalt gemiddeld over alle sectoren een 6,1, waarmee het op een zevende plaats staat. Ons land geeft ongeveer 53 procent van het bruto binnenlands product uit aan de publieke sector.De onderzoekers bekeken de prestaties van 28 landen, die allen lid zijn van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), in de periode van 1995 tot 2009. Van de onderzochte landen scoort Noorwegen het hoogst met een 6,7 en Griekenland het laagst met een 2,7.Bron: Skipr