A+O VVT heeft twee ESF-aanvragen ingediend.

op .

 


Vanaf 1 mei kunnen O&O en A&O fondsen  ESF- subsidie aanvragen voor het bevorderen van duurzame inzetbaarheid in hun sector.  A+O VVT heeft twee aanvragen ingediend waarvan één in samenwerking met het fonds voor de sociale werkvoorzieningen, SBCM.

Vanaf 1 mei kunnen O&O en A&O fondsen  ESF- subsidie aanvragen voor het bevorderen van duurzame inzetbaarheid in hun sector.  A+O VVT heeft twee aanvragen ingediend waarvan één in samenwerking met het fonds voor de sociale werkvoorzieningen, SBCM.Duurzaam werken in de VVT 2.0

De eerste aanvraag heeft als werktitel Duurzaam werken in de VVT 2.0 gekregen. A+O VVT wil de esf-subsidie benutten om de (tussentijdse) opbrengsten uit de eerder uitgevoerde  pilots

Duurzaam werken in de VVT te verzilveren, door te ontwikkelen en beschikbaar te stellen aan de branche. Het project moet leiden tot goed overdraagbare varianten voor een integrale benadering van duurzame inzetbaarheid zodat medewerkers vitaal, met plezier, competent, gemotiveerd en productief kunnen werken in de VVT, nu en in de toekomst. Dit willen we in cocreatie met een aantal VVT-instellingen vorm gaan geven. Zo zal er ondermeer een lerend netwerk en een denktank worden ingesteld. Binnenkort volgt hierover meer informatie op de website.Functiecreatie in de VVT

Daarnaast heeft A+O VVT samen met SBCM een aanvraag ingediend voor het project Functiecreatie in de VVT. Functiecreatie is een methodiek waarbinnen op basis van het analyseren van bestaande werkprocessen het werk anders wordt ingedeeld. Om zo nieuwe functies te creëren voor mensen met een SW-indicatie, en tegelijkertijd een betere benutting te realiseren van de arbeidscapaciteiten en mogelijkheden van de zittende werknemers. Uit onlangs uitgevoerde pilots in  ziekenhuizen is gebleken is dat door middel van functiecreatie de kwaliteit van het werk van de verplegenden en verzorgenden is verhoogd doordat zij zich meer kunnen richten op hun kerntaken. Verder is hun arbeidstevredenheid verhoogd doordat er meer een beroep wordt gedaan op hun kerncompetenties. Tegelijkertijd is er ruimte geschapen voor het creëren van functies die een beroep doen op de kerncompetenties van mensen met een SW-indicatie. Binnen het project Functiecreatie in de VVT zal de methodiek verder uitgewerkt en getoets worden in de VVT. Ook dit project zal in samenwerking met een aantal VVT-instellingen en SW-bedrijven worden uitgevoerd.Bron: A+O VVT