Cito introduceert rekentoets voor verpleegkundigen

op .

Cito heeft samen met het werkveld een rekentoets voor verpleegkundigen ontwikkeld om medische missers te voorkomen. Volgens Cito veroorzaken rekenfouten twintig procent van alle medische missers.

Cito heeft samen met het werkveld een rekentoets voor verpleegkundigen ontwikkeld om medische missers te voorkomen. Volgens Cito veroorzaken rekenfouten twintig procent van alle medische missers.


Dertig procent van de verpleegkundigen geeft toe wel eens rekenfouten bij het toedienen van medicijnen te maken. Een door Cito uitgevoerde landelijke nulmeting in 2010 bevestigt dat het noodzakelijk is om de rekenvaardigheid van verpleegkundigen te verbeteren.


Uit de nulmeting bleek dat tachtig procent van de 2661 getoetste verpleegkundigen niet voldoet aan de door de beroepsgroep vastgestelde norm voor rekenvaardigheid. Onafhankelijke toetsing van verpleegkundigen is dus van groot belang om de patiëntveiligheid te verhogen.

 

Toets verpleegkundig rekenen

De rekentoets meet de rekenvaardigheid van verpleegkundigen op mbo-niveau 4 en op hbo-niveau. Ook geeft de toets inzicht in hoe deze zich verhoudt tot de landelijke norm en op welke gebieden verpleegkundigen bijscholing nodig hebben.

 

Verpleegkundigen maken de toets achter de computer in de instelling waar zij werken. Een toets bestaat uit 25 tot 32 meerkeuzevragen en duurt ongeveer 1,5 uur.

De landelijke norm voor deze toets is vastgesteld door de beroepsorganisatie Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN). Verpleegkundigen die geregistreerd staan in het Kwaliteitsregister Verplegenden en Verzorgenden krijgen na het afleggen van de toets de Aantekening Rekenvaardigheid.

 

Samenwerking

Cito werkte bij het ontwikkelen van deze rekentoets samen met V&VN, de NVZ, MBO Raad, HBO Raad en deskundigen uit het verpleegkundig beroepenveld.

 

Peter Kraft, adviseur Beroepsonderwijs en bedrijven van Cito: ‘Gezamenlijk hebben we de inhoud en de landelijke norm van de toets bepaald. Zo hebben wij verpleegkundigen uit de beroepspraktijk benaderd om rekenopgaven te ontwikkelen vanuit dagelijkse praktijksituaties. De landelijke norm is door het beroepenveld opgesteld en geeft de grens aan tussen voldoende en onvoldoende rekenvaardigheid. Met deze landelijke normering werken we concreet aan een meetbare en zichtbare verhoging van het rekenvaardigheidsniveau van verpleegkundigen en daarmee dus indirect ook aan de veiligheid van patiënten. Dat vinden wij belangrijk.’


Bron: NVZ